15.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 315/3


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 10. julija 2014 – Telefónica SA, Telefónica de España SAU proti Evropski komisiji, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(Zadeva C-295/12 P) (1)

((Člen 102 PDEU - Zloraba prevladujočega položaja - Španski trgi širokopasovnega dostopa do interneta - Zbijanje marž - Člen 263 PDEU - Nadzor zakonitosti - Člen 261 PDEU - Neomejena sodna pristojnost - Člen 47 Listine - Načelo učinkovitega pravnega varstva - Nadzor v okviru neomejene sodne pristojnosti - Znesek globe - Načelo sorazmernosti - Načelo prepovedi diskriminacije))

2014/C 315/03

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnici: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (zastopnika: F. González Díaz in B. Holles, odvetnika)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija (zastopniki: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier in C. Urraca Caviedes, agenti), France Telecom España SA (zastopnika: H. Brokelmann in M. Ganino, odvetnika), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (zastopnika: L. Pineda Salido in I. Cámara Rubio, odvetnika), European Competitive Telecommunications Association (zastopnika: A. Salerno in B. Cortese, odvetnika)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbama Telefónica SA in Telefónica de España SAU se naloži plačilo stroškov.

3.

Družba France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) in European Competitive Telecommunications Association nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 243, 11.8.2012.