15.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 315/3


Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 10 iulie 2014 – Telefónica SA, Telefónica de España SAU/Comisia Europeană, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(Cauza C-295/12 P) (1)

((Articolul 102 TFUE - Abuz de poziție dominantă - Piețele spaniole ale accesului la internet în bandă largă - Micșorarea marjei - Articolul 263 TFUE - Controlul legalității - Articolul 261 TFUE - Competență de fond - Articolul 47 din cartă - Principiul protecției jurisdicționale efective - Control de fond - Cuantumul amenzii - Principiul proporționalității - Principiul nediscriminării))

2014/C 315/03

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurente: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (reprezentanți: F. González Díaz și B. Holles, abogados)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier și C. Urraca Caviedes, agenți), France Telecom España, SA (reprezentanți: H. Brokelmann și M. Ganino, abogados), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (reprezentanți: L. Pineda Salido și I. Cámara Rubio, abogados), European Competitive Telecommunications Association (reprezentanți: A. Salerno și B. Cortese, avvocati)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Obligă Telefónica SA și Telefónica de España SAU la plata cheltuielilor de judecată.

3)

France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) și European Competitive Telecommunications Association suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 243, 11.8.2012.