15.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 315/3


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-10 ta’ Lulju 2014 – Telefónica SA, Telefónica de España SAU vs Il-Kummissjoni Ewropea, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(Kawża C-295/12 P) (1)

((Artikolu 102 TFUE - Abbuż minn pożizzjoni dominanti - Swieq Spanjoli tal-aċċess għall-internet tal-broadband - Kompressjoni tal-marġni - Artikolu 263 TFUE - Stħarriġ tal-legalità - Artikolu 261 TFUE - Ġurisdizzjoni sħiħa - Artikolu 47 tal-Karta - Prinċipju ta’ protezzjoni ġudizzjarja effettiva - Stħarriġ ta’ ġurisdizzjoni sħiħa - Ammont tal-multa - Prinċipju ta’ proporzjonalità - Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni))

2014/C 315/03

Lingwa tal-proċedura: l-Ispanjol

Partijiet

Appellanti: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (rappreżentanti: F. González Díaz u B. Holles, avukati)

Partijiet oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier u C. Urraca Caviedes, aġenti), France Telecom España SA (rappreżentanti: H. Brokelmann u M. Ganino, avukati), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (rappreżentanti: L. Pineda Salido u I. Cámara Rubio, avukati), European Competitive Telecommunications Association (rappreżentanti: A. Salerno u B. Cortese, avukati)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Telefónica SA u Telefónica de España SAU huma kkundannati għall-ispejjeż.

3)

France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) u European Competitive Telecommunications Association għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom.


(1)  ĠU C 243, 11.08.2012.