15.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 315/3


2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Telefónica SA, Telefónica de España SAU/Europos Komisija, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(Byla C-295/12 P) (1)

((SESV 102 straipsnis - Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi - Ispanijos prieigos prie plačiajuosčio interneto rinkos - Maržų mažinimas - SESV 263 straipsnis - Teisėtumo kontrolė - SESV 261 straipsnis - Neribota jurisdikcija - Chartijos 47 straipsnis - Veiksmingos teisminės gynybos principas - Kontrolė pasinaudojant neribota jurisdikcija - Baudos dydis - Proporcingumo principas - Nediskriminavimo principas))

2014/C 315/03

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantės: Telefónica SA, Telefónica de España SAU, atstovaujamos abogados F. González Díaz ir B. Holles

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier ir C. Urraca Caviedes, France Telecom España, SA, atstovaujama abogados H. Brokelmann ir M. Ganino, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), atstovaujama abogados L. Pineda Salido ir I. Cámara Rubio, European Competitive Telecommunications Association, atstovaujama avvocati A. Salerno ir B. Cortese

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Telefónica SA ir Telefónica de España SAU bylinėjimosi išlaidas.

3.

France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) ir European Competitive Telecommunications Association padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 243, 2012 8 11.