15.9.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 315/3


A Bíróság (ötödik tanács) 2014. július 10-i ítélete – Telefónica SA, Telefónica de España SAU kontra Európai Bizottság, France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(C-295/12. P. sz. ügy) (1)

((EUMSZ 102. cikk - Erőfölénnyel való visszaélés - A széles sávú internet-hozzáférés spanyol piacai - Árprés - EUMSZ 263. cikk - A jogszerűség vizsgálata - EUMSZ 261. cikk - Korlátlan felülvizsgálati jogkör - A Charta 47. cikke - A hatékony bírói jogvédelem elve - Korlátlan felülvizsgálat - A bírság összege - Az arányosság elve - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve))

2014/C 315/03

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbezők: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (képviselők: F. González Díaz és B. Holles abogados)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier és C. Urraca Caviedes meghatalmazottak), France Telecom España SA (képviselők: H. Brokelmann és M. Ganino abogados), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (képviselők: L. Pineda Salido és I. Cámara Rubio abogados), European Competitive Telecommunications Association (képviselők: A. Salerno és B. Cortese avvocati)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Telefónica SA-t és a Telefónica de España SAU-t kötelezi a költségek viselésére.

3)

A France Telecom España SA, az Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) és a European Competitive Telecommunications Association maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 243., 2012.8.11.