19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 325/48


Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα: «Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση»

(2008/C 325/07)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

συμφωνεί ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση στην ΕΕ όσον αφορά την ανάγκη εκσυγχρονισμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Η διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί βασικό μέρος του στόχου αυτού·

κρίνει, ωστόσο, ότι οι δυσκολίες αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων από διάφορα κράτη μέλη αποτελούν τροχοπέδη στην κινητικότητα εντός της ΕΕ και εμποδίζουν τη δια βίου απόκτηση γνήσιων μαθησιακών εμπειριών·

τονίζει ότι σε πολλά κράτη μέλη οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι υπεύθυνες για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση·

επικροτεί τις δύο συστάσεις της Επιτροπής, στόχος των οποίων είναι να προταθούν λύσεις στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της παγκοσμιοποιούμενης οικονομίας της γνώσης, να αυξηθεί η κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή δεξιοτήτων. Για τον λόγο αυτό, η ΕΤΠ θεωρεί απαραίτητη την ανάπτυξη των τομέων αυτών που είναι σημαντικοί τόσο για τους πολίτες όσο και για τις δραστηριότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνες οι περιφέρειες και οι δήμοι·

κρίνει ότι οι κύριοι χρήστες του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας θα είναι οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης·

ζητεί, να συμμετέχουν οι αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές στην προσπάθεια συνδυασμού των εθνικών/περιφερειακών πλαισίων για τα προσόντα με το ECVET·

επισημαίνει εντούτοις ότι η ουσιαστική εφαρμογή και αποδοχή του συστήματος θα είναι το πραγματικό μέτρο της επιτυχίας του. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα είναι χρήσιμοι εταίροι στην προώθησή του μέσω των δικτύων τους και στη μετουσίωση του ECVET σε ένα αξιόπιστο και εύχρηστο σύστημα.

Εισηγητής

:

ο κ. Kent JOHANSSON (SV/ALDE), Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Västra Götaland

Κείμενα αναφοράς

Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

COM(2008) 179 τελικό, 2008/0069 (COD)

Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)

COM(2008) 180 τελικό, 2008/0070 (COD)

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.

επισημαίνει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας, δηλαδή της βελτίωσης της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ένταξης. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση, τα προσόντα και η δια βίου μάθηση αποτελούν μέρος των βασικών προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΤΠ·

2.

κρίνει, ωστόσο, ότι οι δυσκολίες αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων από διάφορα κράτη μέλη αποτελούν τροχοπέδη στην κινητικότητα εντός της ΕΕ και εμποδίζουν τη δια βίου απόκτηση γνήσιων μαθησιακών εμπειριών·

3.

συμφωνεί ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση στην ΕΕ όσον αφορά την ανάγκη εκσυγχρονισμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Η διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί βασικό μέρος του στόχου αυτού·

4.

τονίζει ότι σε πολλά κράτη μέλη οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι υπεύθυνες για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η επαγγελματική κατάρτιση χρηματοδοτείται από διάφορες πηγές, μολονότι στα περισσότερα κράτη μέλη χρηματοδοτείται από το Κράτος τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, το δε ποσοστό συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη χρηματοδότηση είναι πολύ υψηλό·

5.

εκφέρει γνώμη για δύο ανακοινώσεις οι οποίες αφορούν στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και στις δύο περιπτώσεις επιδοκιμάζει και επικροτεί τις προτάσεις. Στην πρώτη περίπτωση, που αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση η διαδικασία διαβούλευσης έχει προχωρήσει αρκετά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, που αφορά την ανακοίνωση σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε πιο πρώιμο στάδιο. Για το λόγο αυτό θεωρείται σημαντικό και σκόπιμο να πραγματοποιηθούν περαιτέρω διαβουλεύσεις·

6.

επικροτεί τις δύο συστάσεις της Επιτροπής, στόχος των οποίων είναι να προταθούν λύσεις στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της παγκοσμιοποιούμενης οικονομίας της γνώσης στην οποία ζούμε. Οι συστάσεις αυτές έχουν επίσης ως στόχο την αύξηση της κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής ικανοτήτων· για τον λόγο αυτό, η ΕΤΠ θεωρεί απαραίτητη την ανάπτυξη των τομέων αυτών που είναι σημαντικοί τόσο για τους πολίτες όσο και για τις δραστηριότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνες οι περιφέρειες και οι δήμοι·

7.

παρατηρεί ότι το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ECVET, είναι εργαλείο με το οποίο τα προσόντα εκφράζονται σε μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων, συνοδευόμενες από τους ανάλογους βαθμούς, με στόχο τη μεταφορά και τη συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων. Απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων για μαθησιακά αποτελέσματα από ένα σύστημα προσόντων σε άλλο ή από μια μέθοδο μάθησης σε άλλη·

8.

κρίνει ότι οι κύριοι χρήστες του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAF), από την άλλη πλευρά, θα είναι οι εθνικές/περιφερειακές και τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε αντίθεση με το ECVET, το Πλαίσιο αποσκοπεί στην αύξηση της διαφάνειας και της συνεκτικότητας των εξελίξεων πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

9.

συμφωνεί με την Επιτροπή ότι θα πρέπει να είναι εθελοντική η συμμετοχή στην υλοποίηση των ECVET και EQAF, τονίζει όμως ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν πλαίσια και να χαραχθούν κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο διαχείρισης του συστήματος. Οι ομάδες χρηστών (ECVET και ENQAVET) θα πρέπει να επίσης να εκπροσωπούνται με άμεση εντολή από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Κατ' αναλογία, πρέπει επίσης να εκπροσωπούνται οι ιδιωτικοί και κοινωνικοί εταίροι·

10.

επισημαίνει ότι, άσχετα από το κατά πόσο μια χώρα θα επιλέξει ή όχι να συμμετάσχει στην υλοποίηση των ECVET/EQAF οι περιφέρειες με θεσμική ευθύνη για το σύστημα εκπαίδευσης πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στα κοινά φόρα που ασχολούνται με την ανάπτυξη συστημάτων·

11.

τονίζει ότι το σημαντικό και κρίσιμο σημείο στις επικείμενες δράσεις ανάπτυξης είναι να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ, αφενός, των προσπαθειών για την προώθηση της κινητικότητας των πολιτών μέσω μεταβιβάσιμων συστημάτων ακαδημαϊκών μονάδων και την ανάπτυξη της ποιότητας των δράσεων και, αφετέρου, της ανάγκης να αναπτυχθεί η ποικιλομορφία των συστημάτων εκπαίδευσης για τα οποία είναι υπεύθυνες οι περιφέρειες και οι δήμοι των κρατών μελών·

12.

υπογραμμίζει ότι το ECVET και το EQAF αποτελούν μέρη μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας στον τομέα της εκπαίδευσης που περιλαμβάνει επίσης το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS), το Europass, τον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την κινητικότητα (EQCM), τις ευρωπαϊκές αρχές για τον προσδιορισμό και την επικύρωση της άτυπης και της ανεπίσημης μάθησης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (EQF)·

13.

έχει τονίσει σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της ότι οι συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις στον χώρο εργασίας, που συνεπάγονται νέα συστήματα εργασίας και προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες, απαιτούν ένα διαρκώς καταρτιζόμενο εργατικό δυναμικό. Η επαγγελματική κατάρτιση βάσει μιας προσέγγισης δια βίου μάθησης, μπορεί να αποδειχθεί ζωτικής σημασίας μέσο επίτευξης του στόχου αυτού, που αποτελεί βασικό στοιχείο της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης (1). Ειδικότερα, υπό το φως των δημογραφικών εξελίξεων, χρειάζεται μια πιο αποτελεσματική χρήση του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού·

14.

επισημαίνει ότι θα χρειαστούν ειδικοί οικονομικοί πόροι για την πειραματική εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων·

Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)

15.

σημειώνει ότι η μάθηση και η επαγγελματική δραστηριότητα με κινητικότητα πέραν των εθνικών συνόρων έχει πολύ μεγάλη προϊστορία στην Ευρώπη. Έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας, της βιομηχανικής δραστηριότητας, του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας που αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της ευημερίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

16.

παρατηρεί ότι η μάθηση και η επαγγελματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων έχει πολύ μεγάλη σημασία σε μια προχωρημένη παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Χρειάζονται σύγχρονα εργαλεία για την υποστήριξη της κινητικότητας αυτής στους τομείς της μάθησης και της επαγγελματικής δράσης. Η ΕΤΠ θεωρεί το ECVET ως ένα τέτοιο εργαλείο·

17.

επισημαίνει ότι οι ανάγκες για ικανότητες εντοπίζονται όλο και περισσότερο σε περιφερειακό επίπεδο. Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει τονίσει ότι η ανάπτυξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών γίνεται πράγματι βάσει διαφορετικών προϋποθέσεων και σημείων εκκίνησης. Ωστόσο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι η ανάπτυξη αυτή είναι ανεξάρτητη από τον γύρω κόσμο. Οι περιφέρειες και η κοινωνία χρειάζονται επιχειρήσεις με ανανεωμένη παραγωγή καθώς οι παλαιές θέσεις εργασίας εξαφανίζονται, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος στασιμότητας, κοινωνικού αποκλεισμού με τη μορφή ανεργίας, μεγάλου αριθμού απουσιών λόγω ασθένειας και υψηλού επιπέδου ανεπιθύμητων, πρόωρων αποχωρήσεων από την αγορά εργασίας (2)·

18.

τονίζει ότι η εργασιακή ζωή στην Ευρώπη πρέπει να χαρακτηρίζεται από ουσιαστική ευελιξία σε συνδυασμό με μια αξιόπιστη κοινωνική ασφάλεια, όπως διατυπώνεται και στις «κοινές αρχές για την ευελιξία με ασφάλεια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3).

19.

έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα εθνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια προσόντων διευκολύνουν την επικύρωση της μάθησης σε όλα τα επίπεδα (4)·

20.

έχει επικροτήσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF), και έχει υποστηρίξει τον διττό στόχο της βελτίωσης της διαφάνειας των προσόντων και της προώθησης της κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

21.

ζητεί, όπως και σε σχέση με το EQF, να συμμετέχουν οι αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές στην προσπάθεια συνδυασμού των εθνικών/περιφερειακών πλαισίων για τα προσόντα με το ECVET·

22.

υποστηρίζει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ECVET ότι πρέπει να «προσαρμοστεί, “πολιτισμικά” και τεχνικά, στα εθνικά, περιφερειακά ή τομεακά πλαίσια», και υπενθυμίζει ότι οι ίδιες οι περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν συχνά κάποιον ρόλο στον προσδιορισμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων προσόντων και της δια βίου μάθησης σε επίσημα, ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια·

23.

τονίζει ότι μεγάλο μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης σε μια δια βίου προοπτική μάθησης υλοποιείται μέσω επιχειρήσεων έντασης γνώσεων ή δικτύων επιχειρήσεων, ενώ όλο και περισσότερο αυτό γίνεται πέραν των εθνικών συνόρων·

24.

υπάρχουν επίσης σήμερα εύγλωττα παραδείγματα συνεργασίας κλαδικών οργανώσεων και περιφερειών σε διάφορες χώρες για την επαγγελματική κατάρτιση που περιλαμβάνει επίσης κοινές ρυθμίσεις και αναγνώριση τίτλων (5). Παρόμοιες πρωτοβουλίες πρέπει να ενθαρρύνονται και λαμβάνονται υπόψη·

25.

υπογραμμίζει ότι ένα σύστημα αναγνώρισης πρέπει να περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες, όχι μόνο τους δημόσιους αλλά και τους ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και κοινωνικούς εταίρους·

26.

επιδοκιμάζει τη δημιουργία ομάδας χρηστών ECVET που επικαιροποιεί και συντονίζει τη διαδικασία. Ωστόσο, επιμένει στη συμπερίληψη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και των τοπικών εταιρειών και των κοινωνικών εταίρων, ως μελών της ομάδας χρηστών, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση πρόσβασή τους στο ECVET τηρώντας ταυτόχρονα τους εθνικούς κανόνες και κανονισμούς·

27.

τονίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι συχνά εκείνες οι οποίες είναι ικανές να αναλαμβάνουν ουσιαστικές λειτουργικές δράσεις όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)·

28.

τονίζει ότι το ECVET είναι ένα σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων που παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης και σύγκρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, καθώς και μεταφοράς αυτών από το ένα ίδρυμα στο άλλο·

29.

επικροτεί το γεγονός ότι το σύστημα αυτό είναι συγκρίσιμο με άλλα συστήματα προσόντων, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων, που υποστηρίζει και διευκολύνει την κινητικότητα σπουδαστών πανεπιστημίων εντός της Ευρώπης και πέραν αυτής·

30.

επισημαίνει εντούτοις ότι η ουσιαστική εφαρμογή και αποδοχή του συστήματος θα είναι το πραγματικό μέτρο της επιτυχίας του. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα είναι χρήσιμοι εταίροι στην προώθησή του μέσω των δικτύων τους και στη μετουσίωση του ECVET σε αξιόπιστο και εύχρηστο σύστημα·

31.

θεωρεί ότι, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ECVET πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα του πρακτικού τρόπου λειτουργίας του συστήματος όταν τεθεί σε ισχύ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται ευρύτερα κίνητρα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το ECVET·

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAF)

32.

τονίζει ότι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, από κοινωνικοοικονομική άποψη, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εξαρτάται από τη διασφάλιση της καλύτερης προσαρμογής της ΕΕΚ, ώστε να ανταποκρίνεται στη συνεχώς μεταβαλλόμενη ζήτηση της αγοράς εργασίας στην κοινωνία της γνώσης, ιδίως μέσω της ανάπτυξης εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, ικανού να ανταποκριθεί στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης·

33.

επισημαίνει ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως έχει συμβεί μερικές φορές, αναπτύσσονται ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό και κοινωνικό καθώς και το καινοτομικό περιβάλλον ενός τόπου ή μιας περιφέρειας, παρά το γεγονός ότι οι προοπτικές ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης μιας περιοχής εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις ικανότητες του σημερινού και μελλοντικού εργατικού δυναμικού, όπως επίσης από τον τρόπο με τον οποίο η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, και η επανεκπαίδευση συμβάλλουν στη διαρκή συμπλήρωση και περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω ικανοτήτων·

34.

τονίζει ότι είναι, κατά συνέπεια, καθοριστικής σημασίας να συνδυαστεί το EQAF με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, ζητεί δε τη διαπίστευση των κέντρων ΕΕΚ στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής·

35.

αναγνωρίζει ότι το EQAF συνεισφέρει προστιθέμενη αξία στην προώθηση της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως στην προώθηση της αμοιβαίας μάθησης, της κινητικότητας και των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών·

36.

επικροτεί τις διατάξεις αρχής του EQAF υπό μορφή ενός κύκλου βελτιώσεων και τονίζει ότι οι δείκτες ποιότητας πρέπει να θεωρούνται ως σημείο αναφοράς και όχι ως κατευθυντήριες γραμμές, μπορεί δε να αναπτύσσονται συνεχώς με διάφορους τρόπους, π.χ. σε διμερή και πολυμερή πλαίσια·

37.

υπογραμμίζει ότι το EQAF δεν πρέπει, ως εκ τούτου, να υποβαθμιστεί σε ένα σύστημα στατιστικών ή ένα είδος ελεγκτικού εργαλείου, αλλά θα πρέπει να θεωρείται ως αποτελεσματικό μέσο συνεχούς ανάπτυξης της ποιότητας σε διάφορα επίπεδα και όσον αφορά διάφορους αρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς·

38.

παρατηρεί ότι η «ευθύνη» για το πλαίσιο αναφοράς δεν πρέπει να διατηρείται σε εθνικό μόνο επίπεδο, αλλά ότι χρειάζεται να προωθηθούν ανάλογες διαδικασίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

39.

φρονεί ότι πρέπει να εξετασθεί η διαμόρφωση του πλαισίου αναφοράς και το πόσο λεπτομερές πρέπει να είναι για να επιτύχει τους στόχους του. Η ΕΤΠ τονίζει ότι οι δείκτες δεν χρειάζεται να είναι τόσο λεπτομερείς διότι η εφαρμογή τους και η παρακολούθηση του πλαισίου αναφοράς θα μπορούσαν να οδηγήσουν έμμεσα σε έλεγχο του εκπαιδευτικού συστήματος·

40.

τονίζει ότι οι δείκτες αναφοράς που προτείνονται από την Επιτροπή

θα πρέπει να νοούνται ως εργαλεία, με τα οποία επιδιώκεται η διευκόλυνση της αξιολόγησης και της βελτίωσης της ποιότητας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και διαδικασίες,

δεν εισάγουν νέα πρότυπα, αλλά οφείλουν να στηρίξουν τις προσπάθειες των κρατών μελών, σεβόμενοι την πολυμορφία των προσεγγίσεών τους,

εφαρμόζονται σε εθελοντική βάση, και οφείλουν να λειτουργούν μόνον συμβουλευτικά, και όχι επομένως να συνιστούν μέσο σύγκρισης μεταξύ της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των διαφόρων εθνικών συστημάτων στην Ευρώπη·

θεωρεί πλεονέκτημα το γεγονός ότι οι διάφοροι χρήστες μπορούν να επιλέγουν τους δείκτες, οι οποίοι φαίνονται ως οι πιο κατάλληλοι για τις ανάγκες του εκάστοτε συστήματος διασφάλισης της ποιότητας·

41.

τονίζει ότι η τοπική και περιφερειακή διάσταση πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως μέσω της υποστήριξης των τοπικών και περιφερειακών δικτύων στον τομέα αυτό, εκφράζει δε τη λύπη της για το γεγονός ότι η Σύσταση δεν αναγνωρίζει σαφέστερα τη σημασία που έχει η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών·

42.

ζητεί την εντονότερη άμεση συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη διασφάλιση της ποιότητας της ΕΕΚ (ENQAVET). Χρειάζεται να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί η δημιουργία δικτύων απαρτιζόμενων από διάφορες περιφέρειες και επιχειρήσεις που έχουν σχέση με το EQAF.

43.

προτείνει τη χρήση ενός σήματος ποιότητας για τα ιδρύματα ΕΕΚ, παρόμοιο με την κατάταξη που ήδη υπάρχει για τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης·

44.

παρατηρεί ότι οι βελτιώσεις στον τομέα της ΕΕΚ αποτελούν σημαντικό όφελος τόσο για τους ιδιώτες όσο και για την κοινωνία. Η αύξηση των γενικών επιπέδων προσόντων συμβάλει στη βελτίωση των οικονομικών δεικτών, όπως της παραγωγικότητας και της ανεργίας, και των κοινωνικών δεικτών όπως η συμμετοχή των πολιτών, η εγκληματικότητα και το κόστος υγειονομικής περίθαλψης·

45.

παρατηρεί ότι η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να προωθήσει την κοινωνική ένταξη μειονεκτούντων ομάδων στην αγορά εργασίας, όπως μεταναστών, ηλικιωμένων και όσων εγκαταλείπουν νωρίς τη σχολική φοίτηση·

46.

τονίζει ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ομάδες που καλύπτονται από τους τομείς εκπαίδευσης αλλά και τα άτομα με περιορισμένη ή ουδεμία πρόσβαση στο σύστημα ή εκείνα που αποκλείονται από αυτό.

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2008.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής των Περιφερειών

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  CdR 226/98 fin.

(2)  Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 14ης Ιουνίου 2006 με θέμα την «Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση»

(3)  Βλ. Γνωμοδότηση CdR 274/2007 για το έγγραφο COM(2007) 359 τελικό.

(4)  CdR 335/2006 fin.

(5)  Π.χ. ευρωπαϊκό τμήμα μαθημάτων για τη συντήρηση των φορτηγών www.anfa-auto.fr.