20.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 122/14


Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutorului regional național pentru investiții

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 122/05)

Ajutor nr.

XR 18/08

Stat membru

Irlanda

Regiune

Border, Midland and Western

South-East

Titlul sistemului de ajutor sau denumirea beneficiarului de ajutor suplimentar ad hoc

Regional Aid (Tourism) Scheme, 2008-2013

Temei legal

National Tourism Development Authority Act 2003

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Buget anual

20 milioane EUR

Valoarea maximă a ajutorului

30 %

În conformitate cu articolul 4 din regulament

Data punerii în aplicare

1.1.2008

Durată

31.1.2013

Sectoare economice

Limitat la anumite sectoare

NACE 92

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Failte Ireland — National Tourism Development Authority

Amiens St

Dublin 1

Ireland

Adresa de internet a publicării sistemului de ajutor

http://www.failteireland.ie/NDP

Alte informații


Ajutor nr.

XR 43/08

Stat membru

Italia

Regiune

87(3)(a); 87(3)(c)

Titlul sistemului de ajutor sau denumirea beneficiarului de ajutor suplimentar ad hoc

Contratti di programma

Temei legal

Legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis, comma 3

Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Buget anual

500 milioane EUR

Valoarea maximă a ajutorului

30 %

În conformitate cu articolul 4 din regulament

Data punerii în aplicare

15.3.2008

Durată

31.12.2013

Sectoare economice

Toate sectoarele eligibile pentru ajutor regional pentru investiții

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Ministero dello Sviluppo economico

via Molise, 2

I-00187 Roma

Adresa de internet a publicării sistemului de ajutor

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4225&id_area=42&id_servizio=1&sezione=organigramma&tema_dir=tema2

Alte informații