20.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 122/14


Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri fir-rigward ta' għajnuna mill-Istat mogħtija taħt ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1628/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE dwar għajnuna ta' investiment nazzjonali reġjonali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 122/05)

Għajnuna Nru

XR 18/08

Stat Membru

L-Irlanda

Reġjun

Border, Midland and Western

South-East

It-titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew l-isem ta' l-intrapriża li tkun qed tirċievi għajnuna ad hoc

Regional Aid (Tourism) Scheme, 2008-2013

Bażi legali

National Tourism Development Authority Act 2003

Tip ta' miżura

Skema ta' għajnuna

Baġit annwali

EUR 20 miljun

Intensità massima ta' l-għajnuna

30 %

Skond l-Artikolu 4 tar-Regolament

Data ta' l-implimentazzjoni

1.1.2008

Kemm se ddum l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

31.1.2013

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Limitat għal setturi speċifiċi

NACE 92

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Failte Ireland — National Tourism Development Authority

Amiens St

Dublin 1

Ireland

l-indirizz fuq l-internet tal-publikazzjoni ta' l-iskema ta' l-għajnuna

http://www.failteireland.ie/NDP

Tagħrif ieħor


Għajnuna Nru

XR 43/08

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

87(3)(a); 87(3)(c)

It-titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew l-isem ta' l-intrapriża li tkun qed tirċievi għajnuna ad hoc

Contratti di programma

Bażi legali

Legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis, comma 3

Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Tip ta' miżura

Skema ta' għajnuna

Baġit annwali

EUR 500 miljun

Intensità massima ta' l-għajnuna

30 %

Skond l-Artikolu 4 tar-Regolament

Data ta' l-implimentazzjoni

15.3.2008

Kemm se ddum l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

31.12.2013

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Is-setturi kollha eliġibbli għal għajnuna ta' investiment reġjonali

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Ministero dello Sviluppo economico

via Molise, 2

I-00187 Roma

l-indirizz fuq l-internet tal-publikazzjoni ta' l-iskema ta' l-għajnuna

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4225&id_area=42&id_servizio=1&sezione=organigramma&tema_dir=tema2

Aktar informazzjoni