20.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 122/14


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1628/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på medlemsstaternes regionale investeringsstøtte

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 122/05)

Sag nr.

XR 18/08

Medlemsstat

Irland

Region

Border, Midland and Western

South-East

Støtteordningens navn eller navnet på den virksomhed, der modtager ad hoc-støttesupplement

Regional Aid (Tourism) Scheme, 2008-2013

Retsgrundlag

National Tourism Development Authority Act 2003

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Forventet årligt støtteydelse

20 mio. EUR

Maksimal støtteintensitet

30 %

I overensstemmelse med forordningens artikel 4

Gennemførelsestidspunkt

1.1.2008

Varighed

31.1.2013

Økonomisk sektor

Begrænset til særlige sektorer

NACE 92

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Failte Ireland — National Tourism Development Authority

Amiens St

Dublin 1

Ireland

Internetadressen, hvor støtteordningen er offentliggjort

http://www.failteireland.ie/NDP

Andre oplysninger


Sag nr.

XR 43/08

Medlemsstat

Italien

Region

87(3)(a); 87(3)(c)

Støtteordningens navn eller navnet på den virksomhed, der modtager ad hoc-støttesupplement

Contratti di programma

Retsgrundlag

Legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis, comma 3

Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Forventet årligt støtteydelse

500 mio. EUR

Maksimal støtteintensitet

30 %

I overensstemmelse med forordningens artikel 4

Gennemførelsestidspunkt

15.3.2008

Varighed

31.12.2013

Økonomisk sektor

Alle sektorer, der er berettigede til investeringsstøtte

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministero dello Sviluppo economico

via Molise, 2

I-00187 Roma

Internetadressen, hvor støtteordningen er offentliggjort

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4225&id_area=42&id_servizio=1&sezione=organigramma&tema_dir=tema2

Andre oplysninger