ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 129E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
27. maj 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

III   Pripravljalni akti

 

SVET

2008/C 129E/01

Skupno stališče (ES) št. 14/2008 z dne 18. aprila 2008, ki ga je sprejel Svet v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (Prenovitev) (1)

1


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL