ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 129E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
27 mei 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

III   Voorbereidende handelingen

 

RAAD

2008/C 129E/01

Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 14/2008 van 18 april 2008, vastgesteld door de Raad, volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (Herziening) (1)

1


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL