ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 129E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
27 ta' Mejju 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

III   Atti preparatorji

 

KUNSILL

2008/C 129E/01

Pożizzjoni Komuni (KE) Nru 14/2008 adottata mill-Kunsill fit-18 ta' April 2008, bi qbil mal-proċedura msemmija f'Artikolu 251 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, bil-għan li jadotta ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi ta' l-ajru fil-Komunità (Tfassil mill-ġdid) (1)

1


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT