20.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 174/12


Tožba skupine DB Schenker proti Nadzornemu organu Efte, vložena 8. aprila 2013

(Zadeva E-5/13)

2013/C 174/08

Podjetja Schenker North AB, Schenker Privpak AB in Schenker Privpak AS (skupaj „skupina DB Schenker“), ki jih zastopa odvetnik Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norveška, so 8. aprila 2013 pri Sodišču Efte vložila tožbo proti Nadzornemu organu Efte.

Tožeče stranke Sodišču Efte predlagajo, naj:

1.

razveljavi odločbo Nadzornega organa Efte z dne 25. januarja 2013 v zadevi št. 73075 (DB Schenker), v delu, v katerem je z njo zavrnjen popoln ali delen vpogled na podlagi člena 3(a) Pravil o javnem dostopu do dokumentov iz leta 2012 ter členov 4(4) in 4(6) Pravil o javnem dostopu do dokumentov iz leta 2012 v dokumentacijo iz spisov, na podlagi katerih je bila sprejeta Odločba Nadzornega organa Efte št. 321/10/COL (Norway Post – program zvestobe/popustov), ter zavrnjen vpogled v popolno različico Odločbe Nadzornega organa Efte št. 321/10/COL;

2.

razveljavi odločbo Nadzornega organa Efte z dne 18. februarja 2013 v zadevi št. 73075 (DB Schenker), v delu, v katerem je z njo zavrnjen popoln ali delen vpogled na podlagi členov 4(4) in 4(6) Pravil o javnem dostopu do dokumentov iz leta 2012 v dokumentacijo iz spisov, na podlagi katerih je bila sprejeta Odločba Nadzornega organa Efte št. 321/10/COL (Norway Post – program zvestobe/popustov);

3.

Nadzornemu organu Efte (in vsem morebitnim intervenientom) naloži plačilo stroškov.

Pravna podlaga in dejansko stanje ter navedeni tožbeni razlogi:

Tožeče stranke, podjetja Schenker North AB, Schenker Privpak AB in Schenker Privpak AS, so del mednarodne špediterske in logistične skupine DB Schenker. Podjetje Schenker North AB vodi poslovne dejavnosti skupine na Norveškem, Švedskem in Danskem, vključno z dejavnostmi hčerinskih družb Schenker Privpak AS in Schenker Privpak AB.

Tožeče stranke so 14. januarja 2013 pri Nadzornem organu Efte vložile potrdilno prošnjo za vpogled v dokumente iz spisov, na podlagi katerih je bila sprejeta Odločba Nadzornega organa Efte št. 321/10/COL (Norway Post – program zvestobe/popustov) z dne 14. julija 2010. Nadzorni organ Efte je 25. januarja 2013 in 18. februarja 2013 odločil o prošnji za vpogled na podlagi svojih novih pravil o javnem dostopu do dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: pravila o javnem dostopu do dokumentacije iz leta 2012), ki so bila 5. septembra 2012 določena z odločbo Nadzornega organa Efte št. 300/12/COL. Tožeče stranke predlagajo razveljavitev navedenih odločb na podlagi člena 36 Sporazuma o nadzornem organu in sodišču v delu, v katerem je bil z njima zavrnjen popoln ali delen zahtevan dostop do dokumentacije.

Tožeče stranke zatrjujejo, da je Nadzorni organ Efte:

kršil pravico do javnega dostopa do dokumentov iz člena 2(1) Pravil o javnem dostopu do dokumentov iz leta 2012 in obveznost obrazložitve, glej člen 16 Sporazuma o nadzornem organu in sodišču, v zvezi z dokumentacijo, do katere je bil zavrnjen vpogled na podlagi člena 3(a) Pravil o javnem dostopu do dokumentov iz leta 2012;

kršil pravico do javnega dostopa do dokumentov iz člena 2(1) Pravil o javnem dostopu do dokumentov iz leta 2012 v zvezi z dokumentacijo, do katere je bil zavrnjen popoln ali delen vpogled na podlagi člena 4(6) Pravil o javnem dostopu do dokumentov iz leta 2012; ter

kršil pravico do javnega dostopa do dokumentov iz člena 2(1) Pravil o javnem dostopu do dokumentov iz leta 2012 in obveznost obrazložitve, glej člen 16 Sporazuma o nadzornem organu in sodišču, v zvezi z dokumentacijo, do katere je bil zavrnjen popoln ali delen vpogled na podlagi člena 4(4) Pravil o javnem dostopu do dokumentov iz leta 2012.