20.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 174/12


DB Schenker2013. gada 8. aprīļa prasība pret EBTA Uzraudzības iestādi

(Lieta E-5/13)

2013/C 174/08

Schenker North AB, Schenker Privpak AB un Schenker Privpak AS (kopā “DB Schenker”), ko pārstāv advokāts Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norvēģija, 2013. gada 8. aprīlī iesniedza EBTA Tiesā prasību pret EBTA Uzraudzības iestādi.

Prasības iesniedzēji EBTA Tiesai pieprasa:

1)

atcelt EUI 2013. gada 25. janvāra lēmumu Lietā Nr. 73075 (DB Schenker), ciktāl tas liedz pilnu vai daļēju piekļuvi dokumentiem saskaņā ar RAD 2012 3. panta a) apakšpunktu, 4. panta 4. apakšpunktu un RAD 2012 4. panta 6. apakšpunktu, kas attiecas uz lietu, kurā tika pieņemts EUI Lēmums Nr. 321/10/COL (Norway Post – lojalitātes/atlaižu sistēma), un liedz piekļuvi pilnai EUI Lēmuma Nr. 321/10/COL versijai;

2)

atcelt EUI 2013. gada 18. februāra lēmumu Lietā Nr. 73075 (DB Schenker), ciktāl tas liedz pilnu vai daļēju piekļuvi saskaņā ar RAD 2012 4. panta 4. apakšpunktu un 4. panta 6. apakšpunktu dokumentiem, kas attiecas uz lietu, kurā tika pieņemts EUI Lēmums Nr. 321/10/COL (Norway Post – lojalitātes/atlaižu sistēma);

3)

piespriest EUI (atbildētājai un jebkurām personām, kas iestājušās lietā) segt izdevumus.

Juridiskā un faktiskā pamatinformācija un prasības juridiskais pamats.

Prasības iesniedzēji Schenker North AB, Schenker Privpak AB un Schenker Privpak AS ir daļa no starptautiskas kravu pārvadājumu un loģistikas grupas DB Schenker. Schenker North AB vada grupas, tajā skaitā arī meitasuzņēmumu Schenker Privpak AS un Schenker Privpak AB saimniecisko darbību Norvēģijā, Zviedrijā un Dānijā.

Prasības iesniedzēji 2013. gada 14. janvārī EUI iesniedza atkārotu pieteikumu par piekļuvi EUI 2010. gada 14. jūlija Lēmuma Nr. 321/10/COL (Norway Post – lojalitātes/atlaižu sistēma) dokumentiem. 2013. gada 25. janvārī un 2013. gada 18. februārī EUI pieņēma lēmumu par prasību piekļūt dokumentiem saskaņā ar tās jaunajiem noteikumiem par publisku piekļuvi dokumentiem (RAD 2012), kas īstenoti ar EUI 2012. gada 5. septembra Lēmumu Nr. 300/12/COL. Prasības iesniedzējs pieprasa atcelt šos lēmumus saskaņā ar Uzraudzības iestādes un Tiesas nolīguma 16. pantu, ciktāl tie liedz pilnu vai daļēju piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem.

Prasības iesniedzēji apgalvo, ka EBTA Uzraudzības iestāde:

ir pārkāpusi RAD 2012 2. panta 1. apakšpunktu un pienākumu sniegt pamatojumu (sal. Uzraudzības iestādes un Tiesas nolīguma 16. pantu ar RAD 2012 3. panta a) apakšpunktu attiecībā uz dokumentiem, kam liegta piekļuve),

ir pārkāpusi RAD 2012 2. panta 1. apakšpunktu attiecībā uz dokumentiem, kuriem liegta pilna vai daļēja piekļuve saskaņā ar RAD 2012 4. panta 6. apakšpunktu, kā arī

ir pārkāpusi RAD 2012 2. panta 1. apakšpunktu attiecībā uz sabiedrības tiesībām piekļūt dokumentiem un pienākumu sniegt pamatojumus (sal. Uzraudzības iestādes un Tiesas nolīguma 16. pantu ar RAD 2012 4. panta 4. apakšpunktu attiecībā uz dokumentiem, kam liegta piekļuve).