20.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 174/12


Žaloba společnosti DB Schenker ze dne 8. dubna 2013 proti Kontrolnímu úřadu ESVO

(Věc E-5/13)

2013/C 174/08

Společnosti Schenker North AB, Schenker Privpak AB a Schenker Privpak AS (společně označované „DB Schenker“), zastoupené advokátem Jonem Midthjellem, z kanceláře Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norsko, podaly dne 8. dubna 2013 k Soudnímu dvoru ESVO žalobu proti Kontrolnímu úřadu ESVO.

Žalobci požadují, aby Soud ESVO:

1)

zrušil rozhodnutí Kontrolního úřadu ze dne 25. ledna 2013 ve věci č. 73075 (DB Schenker) v té části, v níž odpírá úplný nebo částečný přístup (podle čl. 3 písm. a) a čl. 4 odst. 4 a 6 pravidel o přístupu veřejnosti k dokumentům z roku 2012) k dokumentům, které jsou součástí spisů ve věci, v níž Kontrolní úřad vydal rozhodnutí č. 321/10/KOL (Norway Post – věrnostní systém/systém slev), a odmítl poskytnout přístup k úplnému znění rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 321/10/KOL;

2)

zrušil rozhodnutí Kontrolního úřadu ze dne 18. února 2013 ve věci č. 73075 (DB Schenker) v té části, v níž odpírá úplný nebo částečný přístup (podle čl. 4 odst. 4 a 6 pravidel o přístupu veřejnosti k dokumentům z roku 2012) k dokumentům, které jsou součástí spisů ve věci, v níž Kontrolní úřad vydal rozhodnutí č. 321/10/KOL (Norway Post – věrnostní systém/systém slev);

3)

uložil Kontrolnímu úřadu (a případným vedlejším účastníkům) náhradu nákladů řízení.

Právní a skutkové souvislosti a právní odůvodnění:

Žalobci, společnosti Schenker North AB, Schenker Privpak AB a Schenker Privpak AS, jsou členy mezinárodní přepravní a logistické skupiny DB Schenker. Společnost Schenker North AB řídí činnosti skupiny v Norsku, Švédsku a Dánsku, včetně dceřiných společností Schenker Privpak AS a Schenker Privpak AB.

Dne 14. ledna 2013 předložili žalobci Kontrolnímu úřadu potvrzující žádost o přístup k dokumentům, které jsou součástí spisů ve věci, v níž Kontrolní úřad vydal rozhodnutí č. 321/10/KOL (Norway Post – věrnostní systém/systém slev) ze dne 14. července 2010. Ve dnech 25. ledna 2013 a 18. února 2013 rozhodl Kontrolní úřad o žádosti o přístup k dokumentům podle svých nových pravidel o přístupu veřejnosti k dokumentům (z roku 2012), která byla zavedena rozhodnutím Kontrolního úřadu č. 300/12/KOL ze dne 5. září 2012. Žalobci požadují zrušení těchto rozhodnutí podle článku 36 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudnímu dvoru v té části, v níž odpírají úplný nebo částečný přístup k dokumentům, o který požádali.

Žalobci tvrdí, že Kontrolní úřad ESVO:

porušil právo veřejnosti na přístup k dokumentům podle čl. 2 odst. 1 pravidel o přístupu veřejnosti k dokumentům z roku 2012 a povinnost poskytnout odůvodnění (viz článek 16 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru), pokud jde o dokumenty, k nimž byl odepřen přístup podle čl. 3 písm. a) pravidel o přístupu veřejnosti k dokumentům z roku 2012,

porušil právo veřejnosti na přístup k dokumentům podle čl. 2 odst. 1 pokynů o přístupu veřejnosti k dokumentům z roku 2012, pokud jde o dokumenty, k nimž byl odepřen úplný nebo částečný přístup podle čl. 4 odst. 6 pokynů o přístupu veřejnosti k dokumentům z roku 2012, a

porušil právo veřejnosti na přístup k dokumentům podle čl. 2 odst. 1 pravidel o přístupu veřejnosti k dokumentům z roku 2012 a povinnost poskytnout odůvodnění (viz článek 16 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru), pokud jde o dokumenty, k nimž byl odepřen úplný nebo částečný přístup podle čl. 4 odst. 4 pravidel o přístupu veřejnosti k dokumentům z roku 2012.