29.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 224/50


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 224/11

Referenčna številka državne pomoči

SA.31833 (X 413/10)

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

SICILIA

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Assessorato regionale Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agr

viale Regione Siciliana n. 2771 – 90145 Palermo

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm

Naziv ukrepa pomoči

Misura 311 del PSR Sicilia 2007-2013 "Diversificazione verso attività non agricole" — Azione A "Agriturismo"

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

PSR Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2008) 735 del 18/2/2008 e successivamente con decisione C(2009) 10542 del 18/12/2009

Legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, articolo 24 che modifica la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, pubblicata nella GURS 14 agosto 2009, n. 38 parte I supplemento ordinario

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

3.11.2010–31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

GOSTINSTVO

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 15,00 (v milijonih)

Za jamstva

EUR 1,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija,Subvencioniranje obresti,Jamstvo

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

FEASR – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – EUR 25,74 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

30 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.psrsicilia.it/Documenti_nuovosito.html

cliccare su PSR Sicilia 2007-2013 – versione modificata – approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2009) 10542 del 18 dicembre 2009 – Allegato 1

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g09-38o/g09-38o.html

Referenčna številka državne pomoči

SA.31842 (X 415/10)

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

SICILIA

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Dipartimento regionale delle attività produttive

via degli Emiri n.45 C.A.P. 90145 Palermo

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR

Naziv ukrepa pomoči

Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione- PO FESR 2007-2013 asse IV obiettivo 4.1.1 linea 4.1.1.1

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

art.5 l.r. del 16.12.2008 n.23 pubblicata in GURS S.O. n.59 del 24.12.2008. D.A. n.120/GAB del 3.12.2009 pubblicato in GURS n.12 del 12.3.2010. D.D.G.n 1703 del 18.6.2010 pubblicato in GURS S.O. n.30 del 2.7.2010. D.D.G. n.2740 del 21.10.2010

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

30.11.2010–31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 15,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

PO FESR 2007-2013 obiettivo operativo 4.1.1 linea d'intervento 4.1.1.1 – EUR 7,50 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

60 %

Temeljne raziskave (člen 31(2)(a))

100 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

80 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.regione.sicilia.it/cooperazione

 

http://www.regione.sicilia.it/industria

Referenčna številka državne pomoči

SA.32176 (10/X)

Država članica

Nizozemska

Referenčna oznaka države članice

NLD

Ime regije (NUTS)

AGGLOM.'S-GRAVENHAGE

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Stadsgewest Haaglanden

Grote Marktstraat 43, 2511 BH Den Haag

www.haaglanden.nl

Naziv ukrepa pomoči

Nadere regels vulpunten voor groengas Haaglanden 2010

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, artikel 8

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

16.12.2010–31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,19 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Skupnosti oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti (člen 18)

35 %

0 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.haaglandenrijdtschoon.nl/#pagina=1126

Referenčna številka državne pomoči

SA.32459 (11/X)

Država članica

Avstrija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

STEIERMARK

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 19A

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 19A, Wasserwirtschaftliche Planung und Siedlungswasserwirtschaft, 8010 Graz, Stempfergasse 7

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/9428/DE/

Naziv ukrepa pomoči

Förderungsrichtlinien des Landes Steiermark: Gewässerökologie – Wettbewerbsteilnehmer

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Beschluss der Landesregierung vom 16.12.2010

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.2.2011–31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,50 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Skupnosti oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti (člen 18)

5 %

5 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11164521_45870199/89bd8372/Landesf%C3%B6rderungsrichtlinien.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.32981 (11/X)

Država članica

Bolgarija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Bulgaria

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Държавен Фонд "Земеделие" — Разплащателна агенция

Адрес: София 1618

бул. "Цар Борис III" 136

http://dfz.bg/

Naziv ukrepa pomoči

СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНA ПОМОЩ “Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

чл. 12, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, букви “а” и “б” от Закона за подпомагане на земеделските производители

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.6.2011–31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

BGN 106,41 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

50 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/