29.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 224/50


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 224/11

Numărul de referință al ajutorului

SA.31833 (X 413/10)

Stat membru

Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

SICILIA

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul

Assessorato regionale Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agr

viale Regione Siciliana n. 2771 – 90145 Palermo

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm

Denumirea măsurii de ajutor

Misura 311 del PSR Sicilia 2007-2013 "Diversificazione verso attività non agricole" — Azione A "Agriturismo"

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

PSR Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2008) 735 del 18/2/2008 e successivamente con decisione C(2009) 10542 del 18/12/2009

Legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, articolo 24 che modifica la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, pubblicata nella GURS 14 agosto 2009, n. 38 parte I supplemento ordinario

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

3.11.2010–31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

HOTELURI ȘI RESTAURANTE

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 15,00 (în milioane)

Pentru garanții

EUR 1,00 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă,Subvenționarea dobânzii,garantare

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

FEASR – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – EUR 25,74 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Schemă

30 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.psrsicilia.it/Documenti_nuovosito.html

cliccare su PSR Sicilia 2007-2013 – versione modificata – approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2009) 10542 del 18 dicembre 2009 – Allegato 1

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g09-38o/g09-38o.html

Numărul de referință al ajutorului

SA.31842 (X 415/10)

Stat membru

Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

SICILIA

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul

Dipartimento regionale delle attività produttive

via degli Emiri n.45 C.A.P. 90145 Palermo

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR

Denumirea măsurii de ajutor

Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione- PO FESR 2007-2013 asse IV obiettivo 4.1.1 linea 4.1.1.1

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

art.5 l.r. del 16.12.2008 n.23 pubblicata in GURS S.O. n.59 del 24.12.2008. D.A. n.120/GAB del 3.12.2009 pubblicato in GURS n.12 del 12.3.2010. D.D.G.n 1703 del 18.6.2010 pubblicato in GURS S.O. n.30 del 2.7.2010. D.D.G. n.2740 del 21.10.2010

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

30.11.2010–31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 15,00 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

PO FESR 2007-2013 obiettivo operativo 4.1.1 linea d'intervento 4.1.1.1 – EUR 7,50 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Cercetare fundamentală [articolul 31 alineatul (2) litera (a)]

100 %

Cercetare industrială [articolul 31 alineatul (2) litera (b)]

80 %

Dezvoltare experimentală [articolul 31 alineatul (2) litera (c)]

60 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

 

http://www.regione.sicilia.it/cooperazione

 

http://www.regione.sicilia.it/industria

Numărul de referință al ajutorului

SA.32176 (10/X)

Stat membru

Țările de Jos

Numărul de referință al statului membru

NLD

Numele regiunii (NUTS)

AGGLOM.'S-GRAVENHAGE

Zone neasistate

Autoritatea care acordă ajutorul

Stadsgewest Haaglanden

Grote Marktstraat 43, 2511 BH Den Haag

www.haaglanden.nl

Denumirea măsurii de ajutor

Nadere regels vulpunten voor groengas Haaglanden 2010

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, artikel 8

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

16.12.2010–31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 0,19 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru investiții care le permit întreprinderilor să aplice standarde de protecție a mediului mai stricte decât cele comunitare sau să îmbunătățească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare (articolul 18)

35 %

0 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.haaglandenrijdtschoon.nl/#pagina=1126

Numărul de referință al ajutorului

SA.32459 (11/X)

Stat membru

Austria

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

STEIERMARK

Mixte

Autoritatea care acordă ajutorul

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 19A

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 19A, Wasserwirtschaftliche Planung und Siedlungswasserwirtschaft, 8010 Graz, Stempfergasse 7

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/9428/DE/

Denumirea măsurii de ajutor

Förderungsrichtlinien des Landes Steiermark: Gewässerökologie – Wettbewerbsteilnehmer

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Beschluss der Landesregierung vom 16.12.2010

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

1.2.2011–31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 0,50 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru investiții care le permit întreprinderilor să aplice standarde de protecție a mediului mai stricte decât cele comunitare sau să îmbunătățească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare(articolul 18)

5 %

5 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11164521_45870199/89bd8372/Landesf%C3%B6rderungsrichtlinien.pdf

Numărul de referință al ajutorului

SA.32981 (11/X)

Stat membru

Bulgaria

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

Bulgaria

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul

Държавен Фонд "Земеделие" — Разплащателна агенция

Адрес: София 1618

бул. "Цар Борис III" 136

http://dfz.bg/

Denumirea măsurii de ajutor

СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНA ПОМОЩ “Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

чл. 12, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, букви “а” и “б” от Закона за подпомагане на земеделските производители

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

1.6.2011–31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

BGN 106,41 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă acordate IMM-urilor (articolul 15)

50 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/