10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/72


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 133/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás XX. mellékletét a 2004. július 9-i 113/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A halon 2402 felhasználása tekintetében a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2004. március 3-i 2004/232/EK bizottsági határozatot (2) be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás XX. mellékletének 21aa pontja (2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32004 D 0232: A 2004. március 3-i 2004/232/EK bizottsági határozata (HL L 71., 2004.3.10., 28. o.).”

2. cikk

A 2004/232/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 376., 2004.23.12., 51. o.

(2)  HL L 71., 2004.3.10., 28. o.

(3)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.