ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 56

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
16. veljače 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

2015/C 056/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2015/C 056/02

Predmet C-304/13: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 4. prosinca 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio Curtea de Apel Timişoara – Rumunjska) – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş protiv Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş „Poljoprivreda — Zajednička poljoprivredna politika — Uredba (EZ) br. 1782/2003 — Programi izravne potpore — Uvjeti za dodjelu nacionalnih dopunskih plaćanja — Uvjet koji nije predviđen propisima Unije — Uvjet nepostojanja dospjelih obveza prema državnom i/ili lokalnom proračunu na dan podnošenja zahtjeva za potporu — Nedopuštenost”

2

2015/C 056/03

Predmet C-384/13: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 4. prosinca 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio Tribunal Supremo – Španjolska) – Estación de Servicio Pozuelo 4 SL protiv GALP Energía España SAU „Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Zabranjeni sporazumi — Članak 81. UEZ-a — Ugovor o isključivoj opskrbi pogonskim i ogrjevnim gorivima — Uredba (EEZ) br. 1984/83 — Članak 12. stavak 2. — Uredba (EZ)br. 2790/1999 — Članci 4. točka (a) i 5. točka (a) — Trajanje isključivosti — Sporazum manjeg značaja”

3

2015/C 056/04

Predmet C-202/14: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 4. prosinca 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio Cour administrative d'appel de Nantes – Francuska) – Adiamix protiv Direction départementale des finances publiques de l’Orne „Zahtjev za prethodnu odluku — Državne potpore — Uredba (EZ) br. 659/1999 — Članak 1. točke b) i v) — Sustav poreznih oslobođenja za poduzetnika koji preuzima poduzetnika koje se nalazi u teškoćama — Odluka Komisije kojom se neki sustav potpora proglašava neusklađenim s unutarnjim tržištem — Povrat pojedinačnih potpora dodijeljenih na temelju sustava potpora — Ocjena valjanosti odluke Komisije — Pojmovi „zatečena potpora”i „nova potpora””

3

2015/C 056/05

Predmet C-508/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. listopada 2014. uputio Nejvyšším správním soudem (Češka Republika) – Český telekomunikační úřad protiv T-Mobile Czech Republic a.s. i Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

Predmet C-520/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. studenoga 2014. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

Predmet C-528/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. studenoga 2014. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – X protiv Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

Predmet C-542/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenoga 2014. uputio Augstākā tiesa (Latvija) – SIA „VM Remonts” (prethodno SIA „DIV un Ko”), SIA „Ausma grupa” i SIA „Pārtikas kompānija” protiv Konkurences padome

6

2015/C 056/09

Predmet C-547/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. prosinca 2014. uputio High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Engleska i Wales) (Ujedinjena Kraljevina) – Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited protiv Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

Predmet C-549/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. prosinca 2014. uputio Højesteret (Danska) – Finn Frogne A/S protiv Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

Predmet C-550/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. studenoga 2014. uputio Østre Landsret (Danska) – Envirotec Denmark ApS protiv Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

Predmet C-555/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. prosinca 2014. uputio Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Španjolska) – IOS Finance EFC S.A. protiv Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

Predmet C-406/13: Rješenje predsjednika drugog vijeća Suda od 11. studenoga 2014. – Europska komisija protiv Rumunjske

10

2015/C 056/14

Predmet C-645/13: Rješenje predsjednika Suda od 18. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona – Španjolska) – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito protiv Evarista Méndeza Sene, Edelmire Pérez Vicente, Daniela Méndeza Sene, Victoriane Pérez Bicéntez

10

2015/C 056/15

Predmet C-382/14: Rješenje predsjednika Suda od 17. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Amtsgericht Rüsselsheim – Njemačka) – Juergen Schneider, Erika Schneider protiv Condor Flugdienst GmbH

11

 

Opći sud

2015/C 056/16

Predmet T-72/09: Presuda Općeg suda od 17. prosinca 2014. – Pilkington Group i dr. protiv Komisije („Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište automobilskog stakla — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 81. UEZ-a — Sporazumi o podjeli tržišta i razmjeni tržišno osjetljivih informacija — Novčane kazne — Pravo na obranu — Retroaktivna primjena Smjernica o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. — Vrijednost prodaje — Pasivna ili sporedna uloga — Preventivni učinak novčane kazne — Uzimanje u obzir ranije izrečenih novčanih kazni — Gornja granica novčane kazne — Tečaj za izračun gornje granice novčane kazne”)

12

2015/C 056/17

Predmet T-400/10: Presuda Općeg suda od 17. prosinca 2014. – Hamas protiv Vijeća „Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma — Zamrzavanje financijskih sredstava — Činjenična osnova odluka o zamrzavanju financijskih sredstava — Pozivanje na teroristička djela — Nužnost odluke nadležnog tijela u smislu Zajedničkog stajališta 2001/931 — Obveza obrazlaganja — Odgoda učinaka poništenja”

13

2015/C 056/18

Predmet T-201/11: Presuda Općeg suda od 17. prosinca 2014. – Si.mobil protiv Komisije („Tržišno natjecanje — Zlouporaba vladajućeg položaja — Slovensko tržište mobilne telefonije — Odluka o odbijanju tužbe — Postupanje tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje u predmetu — Nepostojanje interesa Unije”)

14

2015/C 056/19

Predmet T-58/13: Presuda Općeg suda od 8. siječnja 2015. – Club Hotel Loutraki i dr. protiv Komisije („Državne potpore — Iskorištavanje uređaja za video lutriju — Dodjela isključive licencije od strane Helenske Republike — Odluka kojom je utvrđeno nepostojanje državne potpore — Nepokretanje formalnog istražnog postupka — Ozbiljne teškoće — Postupovna prava zainteresiranih stranaka — Obveza obrazlaganja — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Prednost — Zajednička ocjena priopćenih mjera”)

15

2015/C 056/20

Predmet T-344/14: Presuda Općeg suda od 17. prosinca 2014. – Lidl Stiftung protiv OHIM-a (Deluxe) („Žig Zajednice — Prijava figurativnog žiga Zajednice Deluxe — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

15

2015/C 056/21

Predmet T-388/10: Rješenje Općeg suda od 10. prosinca 2014. – Productos Derivados del Acero protiv Komisije („Tužba za poništenje — Zastupanje stranaka — Obustava postupka”)

16

2015/C 056/22

Predmet T-168/11: Rješenje Općeg suda od 15. prosinca 2014. – AQ protiv Parlamenta („Tužba za naknadu štete — Popravljanje štete koju je pretrpio tužitelj po odluci Parlamenta o obustavi postupka povodom peticije — Zahtjev za otvaranje istrage o navodnim nepravilnostima u postupku pred Europskim sudom za ljudska prava — Očita nedopuštenost”)

16

2015/C 056/23

Predmet T-164/12: Rješenje Općeg suda od 4. prosinca 2014. – Alstom protiv Komisije („Tržišno natjecanje — Tužba za naknadu štete podnesena nacionalnom sudu — Zahtjev za suradnju — Članak 15. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1/2003 — Odluka Komisije da nacionalnom sudu dostavi informacije — Povlačenje zahtjeva — Povlačenje odluke — Obustava postupka”)

17

2015/C 056/24

Predmet T-165/13: Rješenje Općeg suda od 4. prosinca 2014. – Talanton protiv Komisije („Arbitražna klauzula — Ugovori Pocemon i Perform sklopljeni u okviru Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.-2013.) — Prihvatljivi troškovi — Povrat uplaćenih iznosa — Izvješće o reviziji — Nepostojanje pravnog interesa — Deklarirani interes — Nedopuštenost”)

18

2015/C 056/25

Predmet T-697/13: Rješenje Općeg suda od 21. studenoga 2014. – Kinnarps protiv OHIM-a (MAKING LIFE BETTER AT WORK) („Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice MAKING LIFE BETTER AT WORK — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br.207/2009 — Tužba djelomično očito pravno neutemeljena, a djelomično nedopuštena”)

18

2015/C 056/26

Predmet T-171/14: Rješenje Općeg suda od 26. studenoga 2014. – Léon Van Parys protiv Komisije („Tužba za poništenje — Carinska unija — Dopis Komisije kojim se obavještava tužitelja o produljenju roka za obradu zahtjeva za otpust carina — Zahtjev za odluku — Nenadležnost Općeg suda — Nepostojanje pravnog interesa — Očita nedopuštenost”)

19

2015/C 056/27

Predmet T-199/14 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 4. prosinca 2014. – Vanbreda Risk & Benefits protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Javna nabava usluga — Postupak javne nabave — Pružanje usluga osiguranja stvari i osoba — Odbijanje ponuditeljeve ponude — Zahtjev za suspenziju izvršenja — Dopuštenost — Fumus boni juris — Hitnost — Postupak vaganja interesa”)

20

2015/C 056/28

Predmet T-277/14: Rješenje Općeg suda od 10. prosinca 2014. – Mabrouk protiv Vijeća „Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata u odnosu na situaciju u Tunisu — Zamrzavanje financijskih sredstava — Tužba zbog propusta — Zahtjev za pristup dokazima u posjedu Vijeća protiv fizičke osobe obuhvaćene tim mjerama — Pristup koji je odobrilo Vijeće — Bespredmetnost spora — Obustava postupka”

20

2015/C 056/29

Predmet T-313/14: Rješenje Općeg suda od 12. prosinca 2014. – Christian Dior Couture protiv OHIM-a (Prikaz ponavljajućih kvadrata s reljefnim efektom) („Žig Zajednice — Djelomično odbijanje registracije — Djelomično povlačenje prijave za registraciju — Obustava postupka”)

21

2015/C 056/30

Predmet T-342/14 P: Rješenje Općeg suda 12. prosinca 2014. – CR protiv Parlamenta i Vijeća („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Primici od rada — Obiteljske naknade — Naknada za uzdržavano dijete — Povrat preplaćenih iznosa — Prigovor nezakonitosti članka 85. stavka 2. Pravilnika — Pravna sigurnost — Proporcionalnost — Obveza obrazlaganja — Očito neosnovana žalba”)

21

2015/C 056/31

Predmet T-345/14: Rješenje Općeg suda od 28. studenoga 2014. – Quanzhou Wouxun Electronics protiv OHIM-a – Locura Digital (WOUXUN) („Tužba za poništenje — Rok za tužbu — Zakašnjenje — Nepostojanje nepredvidivih okolnosti ili više sile — Očita nedopuštenost”)

22

2015/C 056/32

Predmet T-355/14 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 8. prosinca 2014. – STC protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Javna nabava usluga — Postupak javne nabave — Izgradnja i održavanje trigeneracijske elektrane — Odbijanje ponuditeljeve ponude — Zahtjev za određivanje privremenih mjera — Nepostojanje fumus boni juris”)

23

2015/C 056/33

Predmet T-532/14: Rješenje Općeg suda od 12. prosinca 2014. – Alsharghawi protiv Vijeća („Tužba za poništenje — Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja zbog situacije u Libiji — Zamrzavanje sredstava i gospodarskih izvora — Rok za tužbu — Početak tijeka roka — Nedopuštenost”)

23

2015/C 056/34

Predmet T-652/14 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 5. prosinca 2014. – AF Steelcase protiv OHIM-a („Privremena pravna zaštita — Javna nabava — Isporuka i ugradnja namještaja — Odbijanje ponuditeljeve ponude — Zahtjev za suspenziju izvršenja — Nepostojanje fumus boni juris”)

24

2015/C 056/35

Predmet T-796/14: Tužba podnesena 4. prosinca 2014. – Philip Morris protiv Komisije

24

2015/C 056/36

Predmet T-800/14: Tužba podnesena 9. prosinca 2014. – Philip Morris protiv Komisije

25

2015/C 056/37

Predmet T-816/14: Tužba podnesena 17. prosinca 2014. – Tayto Group protiv OHIM-a – MIP Metro (REAL HAND COOKED)

26

2015/C 056/38

Predmet T-843/14: Tužba podnesena 24. prosinca 2014. – Gascogne Sack Deutschland i Gascogne protiv Komisije

27

2015/C 056/39

Predmet T-847/14: Tužba podnesena 30. prosinca 2014. – GHC protiv Komisije

28

2015/C 056/40

Predmet T-1/15: Tužba podnesena 2. siječnja 2015. – SNCM protiv Komisije

29

2015/C 056/41

Predmet T-259/12: Rješenje Općeg suda od 11. prosinca 2014. – Alban Giacomo protiv Komisije

30

2015/C 056/42

Predmet T-547/12: Rješenje Općeg suda od 5. prosinca 2014. – Teva Pharma i Teva Pharmaceuticals Europe protiv EMA-e

30

2015/C 056/43

Predmet T-442/13: Rješenje Općeg suda od 9. prosinca 2014. – Makhlouf protiv Vijeća

31

2015/C 056/44

Predmet T-48/14: Rješenje Općeg suda od 9. prosinca 2014. – Pfizer protiv Komisije i EMA-e

31

2015/C 056/45

Predmet T-689/14 P: Rješenje Općeg suda od 3. prosinca 2014. – ENISA protiv Psarrasa

31


HR