25.2.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 58/13


Beroep ingesteld op 26 december 2011 — Kaddour/Raad

(Zaak T-654/11)

2012/C 58/24

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Khaled Kaddour (Damascus, Syrië) (vertegenwoordiger: M. Ponsard, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

Verzoeker verzoekt het Gerecht:

het beroep volgens de versnelde procedure ontvankelijk te verklaren;

nietig te verklaren, voor zover deze handelingen betrekking hebben op verzoeker:

besluit 2011/273/GBVB zoals tot op heden aangevuld en gewijzigd, met inbegrip van alle in hoofdstuk 13 van het verzoekschrift vermelde besluiten;

verordening nr. 442/2011 zoals tot op heden aangevuld en gewijzigd, met inbegrip van alle in hoofdstuk 14 van het verzoekschrift vermelde verordeningen;

besluit 2011/782/GBVB zoals tot op heden aangevuld en gewijzigd;

de Raad te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van het beroep roept verzoeker twee middelen in die in wezen identiek of gelijksoortig zijn aan die ingeroepen in het kader van zaak T-653/11, Jaber/Raad.