1.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 262/15


Aviz cu privire la măsurile compensatorii în vigoare referitor la importurile în Comunitate a lenjeriei de pat din bumbac originară din India: modificarea numelui unei societăți supuse unei taxe compensatorii individuale

(2007/C 262/13)

Importurile de lenjerie de pat din bumbac, originară din India, sunt supuse unei taxe compensatorii definitive, impusă prin Regulamentul (CE) nr. 74/2004 al Consiliului (1).

Ramesh Textiles, o societate situată în India, ale cărei exporturi în Comunitate a lenjeriei de pat din bumbac sunt supuse unei taxe compensatorii individuale de 7,6 %, impusă în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 74/2004, a informat Comisia cu privire la faptul că la 1 aprilie 2007 și-a schimbat numele în Ramesh Textiles India Pvt. Ltd.

Societatea a susținut că schimbarea de nume nu afectează dreptul societății de a beneficia de taxa vamală individuală aplicată societății cunoscută anterior sub denumirea de Ramesh Textiles.

Comisia a examinat informațiile furnizate și a concluzionat că schimbarea de nume nu afectează în niciun fel constatările obținute prin Regulamentul (CE) nr. 74/2004. Prin urmare, trimiterea la Ramesh Textiles se înlocuiește cu Ramesh Textiles India Pvt. Ltd în anexa la Regulamentul (CE) nr. 74/2004.

Codul TARIC adițional A498 atribuit anterior pentru Ramesh Textiles se aplică pentru Ramesh Textiles India Pvt. Ltd.


(1)  JO L 12, 17.1.2004, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1840/2006 (JO L 355, 15.12.2006, p. 4).