18.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/12


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 127/03

Valtion tuen viitenumero

X 172/10

Jäsenvaltio

Italia

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

CAMPANIA

107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Myöntävä viranomainen

Regione Campania

Via s. Lucia, n. 81 NAPOLI

http://www.regione.campania.it/

Tukitoimenpiteen nimike

Programma Integrato per favorire l'inserimento occupazionale in Campania

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA FONDO SOCIALE EUR OPEO 2007-2013

REGIONE CAMPANIA

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma -

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

7.4.2010–31.12.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 5,00 (miljoonaa)

Takaukset

Tukiväline (5 artikla)

Muu – l'intervento è composto da due strumenti: Work Experience, con erogazione di «borse lavoro» (dettagliati negli allegati) e Incentivi all′Occupazione.

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Programma Operativo Regionale Campania

FSE 2007-2013. – 17,50 EUR (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden työhönottoon (40 artikla)

50,00 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.economiacampania.net/index001.php?idc=50&part=m

http://www.economiacampania.net/index001.php?part=articolo&ida=724

Valtion tuen viitenumero

X 174/10

Jäsenvaltio

Italia

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

BASILICATA

107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Myöntävä viranomainen

Regione Basilicata – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

Viale V. Verrastro n. 8

85100 Potenza

www.regione.basilicata.it

Tukitoimenpiteen nimike

Formazione e Competitività di Impresa – Ulteriore finanziamento

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Deliberazione di Giunta Regionale n. 306 del 24 febbraio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 16 marzo 2010

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma -

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

MuuttaminenX234 2009

Modifica Aiuto X234/2009: assegnazione risorse aggiuntive pari a Euro 3 477 869,52

Kesto

16.3.2010–31.12.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 0,87 (miljoonaa)

Takaukset

Tukiväline (5 artikla)

Avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 – Regione Basilicata – 1,40 EUR (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Erityiskoulutus (38 artiklan 1 alakohta)

25,00 %

20 %

Yleiskoulutus (38 artiklan 2 alakohta)

60,00 %

20 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/default.cfm?fuseaction=doc&dir=2698&doc=2699&link=

Valtion tuen viitenumero

X 175/10

Jäsenvaltio

Saksa

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

DRESDEN

107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Myöntävä viranomainen

Sächsiche Aufbaubank – Förderbank

Pirnaische Str. 9, 01096 Dresden

www.sab.sachsen.de

Tukitoimenpiteen nimike

Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Operationellen Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007.2013

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

VO (EG) Nr. 1083/2006 (allg. StrukturfondsVO)

VO (EG) Nr. 1080/2006 (EFRE-VO)

Operationelles Programm (CCI-Code 2007CB!&§PO018; www.sn-pl-eu

§§ 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung – SäHO, SächsGVBl. 2001, S. 154) sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma -

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

1.1.2007–31.12.2015

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 9,27 (miljoonaa)

Takaukset

Tukiväline (5 artikla)

Avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

2007CB163PO018 – 44,00 EUR (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Alueellinen investointi- ja työllisyystuki (13 artikla) Ohjelma

30,00 %

20 %

Yleiskoulutus (38 artiklan 2 alakohta)

60,00 %

20 %

Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden työhönottoon (40 artikla)

50,00 %

Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämiseen (41 artikla)

75,00 %

Alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämisestä aiheutuvien lisäkustannusten korvaamiseen myönnettävä tuki (42 artikla)

85,00 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.sn-pl.eu/media/de/2009-03-25_Umsetzungsdokument_SN-PL_korr.pdf

Valtion tuen viitenumero

X 176/10

Jäsenvaltio

Espanja

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

RIOJA

Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Myöntävä viranomainen

Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio

C/ Marques de la Ensenada, 13

26071 Logroño. La Rioja

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295

Tukitoimenpiteen nimike

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: Geotermia

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Orden 12/2009, de 9 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: Geotermia. (BOR no 115 de 14 de septiembre de 2009) Orden 44/2009, de 23 de octubre, de modificación de la Orden 12/2009, de 9 de septiembre(BOR no 134 de 28 de octubre de 2009)

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma -

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

14.9.2009–31.12.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 0,09 (miljoonaa)

Takaukset

Tukiväline (5 artikla)

Avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

FEDER – 0,02 EUR (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen tehtäviin investointeihin myönnettävä ympäristönsuojelutuki (23 artikla)

30,00 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=156-254249

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=187-258422

Valtion tuen viitenumero

X 177/10

Jäsenvaltio

Espanja

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

RIOJA

Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Myöntävä viranomainen

Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio

C/ Marques de la Ensenada, 13

26071 Logroño. La Rioja

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295

Tukitoimenpiteen nimike

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, cursos de conducción eficiente de vehículos.

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Orden 40/2009 de 14 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en actuaciones dentro de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en el sector transporte: cursos de conducción eficiente de vehículos B.O.R no 129 de 19 de octubre de 2009.

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma -

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

2.10.2009–31.12.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 0,05 (miljoonaa)

Takaukset

Tukiväline (5 artikla)

Avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

feder – 0,01 EUR (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki (26 artikla)

50,00 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=181-257294