27.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 246/17


VALTIONTUKI — SAKSA

(Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87–89 artikla)

EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukainen komission tiedonanto — Ilmoituksen peruuttaminen

Valtiontuki C 7/08 (ex N 655/07) — Sachsenin takausjärjestelmä investointi- ja käyttöpääomalainoille

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 246/10)

Komissio on päättänyt lopettaa edellä mainittua toimenpidettä koskevan, EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun muodollisen tutkintamenettelyn, joka aloitettiin 13. helmikuuta 2008, todeten, että Saksa on peruuttanut ilmoituksensa 29. elokuuta 2008 eikä jatka tukiohjelmaa.