27.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 246/17


STATSTØTTE — TYSKLAND

(Artikel 87-89 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab)

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 2 — Tilbagetrækning af anmeldelse

Statsstøtte C 7/08 (ex N 655/07) — Garanti til Sachsen for investerings- og driftskapitallån

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 246/10)

Kommissionen har besluttet at afslutte den formelle undersøgelsesprocedure i henhold til artikel 88, stk. 2, i EF-traktaten, som blev indledt den 13. februar 2008 vedrørende ovennævnte foranstaltning, da Tyskland den 29. august 2008 har trukket sin anmeldelse tilbage og ikke vil gå videre med det pågældende støtteprojekt.