28.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 96/35


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 12. marca 2007 – Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina proti Komisiji

(Zadeva T-417/04) (1)

(„Ničnostna tožba - Uredba (ES) št. 1429/2004 - Kmetijstvo - Skupna ureditev trga za vino - Sistem uporabe imen sort vinske trte ali njihovih sopomenk - Časovna omejitev uporabe - Tožba, ki jo vloži regionalna enota - Osebe, ki jih akt posamično zadeva - Nedopustnost“)

(2007/C 96/72)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina (zastopnika: E. Bevilacqua in F. Capelli, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: L. Visaggio in E. Righini, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Republika Madžarska (zastopnik: P. Gottfried, zastopnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti določbe, s katero se omejuje pravica do uporabe imena „Tocai friulano “do 31. marca 2007 in jo kot pojasnjevalno opombo vsebuje točka 103 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 1429/2004 z dne 9. avgusta 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 753/2002, ki določa nekatera pravila za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o opisovanju, označevanju, predstavitvi in zaščiti določenih proizvodov vinskega sektorja (UL L 263, str. 11).

Izrek

1)

Tožba se kot nedopustna zavrže.

2)

Tožeča stranka nosi svoje lastne stroške in stroške, ki jih je priglasila Komisija.

3)

Republika Madžarska nosi svoje lastne stroške.


(1)  UL C 300, 4.12.2004.