28.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 96/35


Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din data de 12 martie 2007 — Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia/Comisie

(Cauza T-417/04 R) (1)

(„Acțiune în anulare - Regulamentul (CE) nr. 1429/2004 - Agricultură - Organizarea comună a pieței vitivinicole - Regimul de utilizare a numelor de soiuri de viță-de-vie sau a sinonimelor acestora - Limitarea în timp a utilizării - Acțiune introdusă de o entitate substatală - Persoane vizate individual - Inadmisibilitate’)

(2007/C 96/72)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (reprezentante: E. Bevilacqua și F. Capelli, avvocate)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: L. Visaggio și E. Righini, agenți)

Intervenientă în sprijinul pârâtei: Republica Ungară (reprezentant: P. Gottfried, agent)

Obiectul cauzei

Cerere de anulare a dispoziției de limitare la 31 martie 2007 a dreptului de a utiliza numele „Tocai friulano ”care apare, sub forma unei note explicative, la punctul 103 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1429/2004 al Comisiei din 9 august 2004, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 753/2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește desemnarea, denumirea, prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole (JO L 263, p. 11).

Dispozitivul ordonanței

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Reclamanta va suporta propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele ale Comisiei.

3)

Republica Ungară va suporta propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 300, 4.12.2004.