28.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 96/35


2007 m. kovo 12 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prieš Komisiją

(Byla T-417/04) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Reglamentas (EB) Nr. 1429/2004 - Žemės ūkis - Bendras vyno rinkos organizavimas - Vynuogių veislių pavadinimų ar jų sinonimų naudojimo režimas - Naudojimo ribojimas laike - Teritorinio vieneto pareikštas ieškinys - Konkrečiai susiję asmenys - Nepriimtinumas)

(2007/C 96/72)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, atstovaujama advokatų E. Bevilacqua ir F. Capelli

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama L. Visaggio ir E. Righini

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Vengrijos Respublika, atstovaujama P. Gottfried

Dalykas

Prašymas panaikinti 2004 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1429/2004, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 753/2002, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl tam tikrų vyno sektoriaus produktų apibūdinimo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles (OL L 263, p. 11), I priedo 103 punkte kaip aiškinamąją pastabą įtvirtintą nuostatą dėl teisės naudoti pavadinimą „Tocai friulano “apribojimo nuo 2007 m. kovo 31 dienos.

Rezoliucinė dalis

1.

Ieškinį atmesti kaip nepriimtiną.

2.

Ieškovas padengia savo ir Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Vengrijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 300, 2004 12 4.