28.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 96/35


Az Elsőfokú Bíróság 2007. március 12-i végzése – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia kontra Bizottság

(T-417/04. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset - 1429/2004/EK rendelet - Mezőgazdaság - A borpiac közös szervezése - Szőlőfajta-nevek vagy szinonimáik használatának rendje - Használat időbeni korlátozása - Államon belüli jogalany által benyújtott kereset - Személyükben érintett személyek - Elfogadhatatlanság’)

(2007/C 96/72)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (képviselők: E. Bevilacqua és F. Capelli ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. Visaggio és E. Righini meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Magyar Köztársaság (képviselő: Gottfried P. meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A Bizottságnak az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló, 753/2002/EK rendeletet módosító 1429/2004/EK rendeletének (2004. augusztus 9., HL L 263, 11. o.) I. melléklete 103. pontjában magyarázatként szereplő, a „Tocai friulano ”megnevezés használatának jogát 2007. március 31-ig terjedő időszakra korlátozó rendelkezés megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A felperest kötelezi a saját és a Bizottság költségeinek viselésére.

3)

A Magyar Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 300., 2004.12.4.