ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 137

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
25. mai 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 778/2006, 24. mai 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 779/2006, 24. mai 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 488/2005, mis käsitleb Euroopa Lennundusohutusametile makstavaid tasusid ja lõive (1)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 780/2006, 24. mai 2006, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) VI lisa

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 781/2006, 24. mai 2006, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

15

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

 

EFTA järelevalveamet

 

*

EFTA järelevalveameti soovitus nr 59/05/COL, 5. aprill 2005, loomasöötade kooskõlastatud kontrolliprogrammi kohta aastaks 2005

19

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.