8.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 285/7


Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 11ης Σεπτεμβρίου 2008 (αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden — Κάτω Χώρες για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — D.M.M.A. Arens-Sikken κατά Staatssecretaris van Financiën

(Υπόθεση C-43/07) (1)

(Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων - Άρθρα 73 B και 73 Δ της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρα 56 ΕΚ και 58 ΕΚ, αντίστοιχα) - Εθνική ρύθμιση περί των φόρων κληρονομίας και μεταβίβασης, η οποία δεν προβλέπει κατά τον υπολογισμό των εν λόγω φόρων την έκπτωση των χρεών που έχει ένας κληρονόμος προς τους άλλους τετιμημένους, κατόπιν της διανομής λόγω νεμήσεως ανιόντος, όταν ο κληρονομούμενος δεν κατοικούσε κατά τον χρόνο του θανάτου του στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται το κληρονομιαίο ακίνητο - Περιορισμός - Δικαιολογητικός λόγος - Δεν υφίσταται - Μη ύπαρξη διμερούς σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας - Συνέπειες επί του περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων ενός μικρότερου αντισταθμίσματος για την αποφυγή της διπλής φορολογίας στο κράτος μέλος της κατοικίας του διαθέτη)

(2008/C 285/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

D.M.M.A. Arens-Sikken

κατά

Staatssecretaris van Financiën

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Hoge Raad der Nederlanden — Ερμηνεία των άρθρων 56 και 58 ΕΚ — Εθνική ρύθμιση σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου κληρονομίας ακινήτων μη επιτρέπουσα την αφαίρεση, από την αξία ενός ακίνητου, των από τη διανομή της κληρονομίας χρεών προς τους άλλους τετιμημένους στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος ήταν κατά τον χρόνο του θανάτου του κάτοικος άλλου κράτους μέλους — Εφαρμοστέα μέθοδος συγκρίσεως για τον καθορισμό του επιπέδου του φόρου κληρονομίας στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος ήταν κατά τον χρόνο του θανάτου του κάτοικος του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο — Διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Διατακτικό

1)

Τα άρθρα 73 Β και 73 Δ της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρα 56 ΕΚ και 58 ΕΚ, αντίστοιχα) πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι απαγορεύουν μια εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία αφορά τον υπολογισμό των οφειλόμενων φόρων κληρονομίας και μεταβίβασης ακινήτου ευρισκομένου σε ορισμένο κράτος μέλος και δεν προβλέπει, κατά τον υπολογισμό των φόρων αυτών, τη δυνατότητα έκπτωσης των χρεών που έχει ένας κληρονόμος προς τους άλλους τετιμημένους λόγω νεμήσεως ανιόντος, όταν ο κληρονομούμενος δεν κατοικούσε κατά τον χρόνο του θανάτου του στο κράτος αυτό αλλά σε άλλο κράτος μέλος, ενώ, αντίθετα, αυτή η δυνατότητα έκπτωσης προβλέπεται όταν ο κληρονομούμενος κατοικούσε κατά τον χρόνο του θανάτου του στο κράτος όπου βρίσκεται το κληρονομιαίο ακίνητο, στο μέτρο που η ρύθμιση αυτή προβλέπει την εφαρμογή ενός προοδευτικού φορολογικού συντελεστή, καθόσον το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα εν λόγω χρέη, σε συνδυασμό με τον εν λόγω προοδευτικό συντελεστή, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση των κληρονόμων που δεν μπορούν να προβάλουν την ανωτέρω δυνατότητα έκπτωσης.

2)

Η απάντηση που δόθηκε στο σημείο 1 του διατακτικού της παρούσας αποφάσεως δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι η νομοθετική ρύθμιση του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούσε ο κληρονομούμενος κατά τον χρόνο του θανάτου του προβλέπει μονομερώς τη δυνατότητα παροχής πίστωσης φόρου για τους οφειλόμενους σε άλλο κράτος μέλος φόρους κληρονομίας ακινήτων τα οποία βρίσκονται σ' αυτό το άλλο κράτος.


(1)  ΕΕ C 69 της 24.3.2007.