ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.117.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 117

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 5. maijs


Saturs

 

III   Citi tiesību akti

Lappuse

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 4/2011 (2011. gada 11. februāris), ar kuru groza EEZ līguma 4. protokolu (Izcelsmes noteikumi)

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.