ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.117.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 117

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
5. toukokuu 2011


Sisältö

 

III   Muut säädökset

Sivu

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 4/2011, annettu 11 päivänä helmikuuta 2011, ETA-sopimuksen pöytäkirjan 4 (Alkuperäsäännöt) muuttamisesta

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.