2004R0416 — EL — 15.04.2005 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 416/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Μαρτίου 2004

περί μεταβατικών μέτρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1535/2003 λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(ΕΕ L 068, 6.3.2004, p.12)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 550/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 7ης Απριλίου 2005

  L 93

3

12.4.2005
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 416/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Μαρτίου 2004

περί μεταβατικών μέτρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1535/2003 λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 41 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικά μέτρα προκειμένου οι παραγωγοί και οι μεταποιητές της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας (αποκαλούμενες στη συνέχεια «τα νέα κράτη μέλη») να μπορέσουν να επωφεληθούν των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως των αγορών στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά ( 1 ).

(2)

Σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1535/2003 της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2003, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά ( 2 ), στην περίπτωση των τοματών, των ροδακίνων και των αχλαδιών, πρέπει να έχουν συναφθεί συμβάσεις μεταξύ των αναγνωρισμένων από τις αρμόδιες αρχές μεταποιητών και των αναγνωρισμένων ή προαναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών. Πρέπει να υπάρξει προσωρινή παρέκκλιση από το χρονοδιάγραμμα για την υπογραφή των συμβάσεων που έχει καθοριστεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1535/2003. Σε αντίθετη περίπτωση, και κυρίως στην περίπτωση των τοματών, όπου οι συμβάσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί από την 15η Φεβρουαρίου, τα σχετικά μέρη δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο καθεστώς της ενίσχυσης κατά την πρώτη περίοδο εμπορίας.

(3)

Ο μηχανισμός υπολογισμού της τήρησης των εθνικών ανωτάτων ορίων μεταποίησης, που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 δεν εφαρμόζεται αμέσως στα νέα κράτη μέλη. Εκ του γεγονότος αυτού, πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα εφαρμογής. Για την πρώτη περίοδο εμπορίας εφαρμογής, για την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό, η ενίσχυση θα έπρεπε να καταβληθεί στο ακέραιο. Ωστόσο, για λόγους πρόνοιας, θα πρέπει να προβλεφθεί μια εκ των προτέρων μείωση η οποία θα αποδοθεί στην περίπτωση κατά την οποία θα υπάρξει υπέρβαση κατά το τέλος της περιόδου εμπορίας. Για τις επόμενες περιόδους εμπορίας, πρέπει επίσης να προβλεφθεί ένας μηχανισμός σταδιακής εφαρμογής του συστήματος εξετάσεως της τηρήσεως του ανωτάτου ορίου.

(4)

Δεδομένου ότι η ενίσχυση για τις τομάτες δημοσιεύεται τον Ιανουάριο που προηγείται τη σχετικής περιόδου εμπορίας, πρέπει να εφαρμοστούν επίσης μεταβατικά μέτρα για τον υπολογισμό της τήρησης του ανωτάτου ορίου προκειμένου να καθοριστεί η ενίσχυση για την περίοδο εμπορίας 2007/08.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1535/2003, στην περίπτωση των τοματών, και μόνο όσον αφορά την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία (αποκαλούμενα στη συνέχεια «τα νέα κράτη μέλη»), και κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας 2004/05, οι συμβάσεις μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού και των αναγνωρισμένων μεταποιητών μπορούν να υπογραφούν του αργότερο στις 15 Ιουλίου και τουλάχιστον δέκα μέρες πριν από την έναρξη των συμβατικών παραδόσεων.

Άρθρο 2

Για την περίοδο εμπορίας 2004/05, και μόνο για τα νέα κράτη μέλη, η ενίσχυση που καθορίστηκε στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, καθορίζεται σε:

 25,88 ευρώ/τόνο για τις τομάτες,

 35,78 ευρώ/τόνο για τα ροδάκινα,

 121,28 ευρώ/τόνο για τα αχλάδια.

▼M1

Άρθρο 3

1.  Στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα έχει υπάρξει υπέρβαση του κοινοτικού ανωτάτου ορίου κατά τον υπολογισμό της τηρήσεως του ανωτάτου ορίου για τον καθορισμό της ενισχύσεως της περιόδου εμπορίας 2005-2006, συμπληρωματικό ποσό ισοδύναμο προς το 25 % της ενισχύσεως που έχει καθοριστεί στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 καταβάλλεται σε όλα τα νέα κράτη μέλη μετά την περίοδο εμπορίας 2004-2005, εκτός από την περίπτωση των τοματών κατά την οποία το συμπληρωματικό ποσό πληρώνεται όταν διαπιστωθεί ότι τα νέα κράτη μέλη έχουν τηρήσει τα ανώτατα εθνικά τους όρια.

2.  Στην περίπτωση κατά την οποία θα υπάρξει υπέρβαση του κοινοτικού ανωτάτου ορίου κατά τον υπολογισμό της τηρήσεως του ανωτάτου ορίου για τον καθορισμό της ενισχύσεως της περιόδου 2005-2006, στα νέα κράτη μέλη στα οποία δεν υπήρξε υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ή στα οποία υπήρξε υπέρβαση του ανωτάτου ορίου λιγότερο από 25 %, θα καταβληθεί συμπληρωματικό ποσό μετά την περίοδο εμπορίας 2004-2005, εκτός από την περίπτωση των τοματών κατά την οποία το συμπληρωματικό ποσό πληρώνεται όταν διαπιστωθεί ότι τα νέα κράτη μέλη έχουν τηρήσει τα ανώτατα εθνικά τους όρια.

Το συμπληρωματικό ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο καθορίζεται με βάση την πραγματική υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου, μέχρι ανωτάτου ποσού 25 % της ενισχύσεως που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96.

▼B

Άρθρο 4

Για την εξέταση της τηρήσεως των ανωτάτων εθνικών ορίων μεταποίησης για τις τομάτες, τα ροδάκινα και τα αχλάδια, και μόνο για τα νέα κράτη μέλη, ο υπολογισμός γίνεται:

α) για την περίοδο εμπορίας 2005/06:

i) όσον αφορά τις τομάτες, με βάση τις ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις ενισχύσεως για την περίοδο εμπορίας 2004/05,

ii) όσον αφορά τα ροδάκινα και τα αχλάδια, με βάση τις ποσότητες που πραγματικά ενισχύθηκαν κατά την περίοδο εμπορίας 2004/05·

β) για την περίοδο εμπορίας 2006/07:

i) όσον αφορά τις τομάτες, από το μέσο όρο ποσοτήτων που πραγματικά ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας 2004/05 και των ποσοτήτων τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις ενισχύσεως για την περίοδο εμπορίας 2005/06·

ii) όσον αφορά τα ροδάκινα και τα αχλάδια, από το μέσο όρο των ποσοτήτων που πραγματικά ενισχύθηκαν για τις περιόδους εμπορίας 2004/05 και 2005/06·

γ) για την περίοδο εμπορίας 2007/08 και όσον αφορά τις τομάτες, από το μέσο των ποσοτήτων που πραγματικά ενισχύθηκαν κατά τις περιόδους εμπορίας 2004/05 και 2005/06 και των ποσοτήτων τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις ενισχύσεως για την περίοδο εμπορίας 2006/07.

Το ποσό το οποίο λαμβάνεται κατά την εξέταση της τηρήσεως των ανωτάτου εθνικού ορίου προστίθεται στο υπόλοιπο των ποσών όλων των άλλων κρατών μελών για την εξέταση της τηρήσεως του κοινοτικού ανωτάτου ορίου.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία και με την επιφύλαξη της έναρξης ισχύσος της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.( 1 ) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 453/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 72 της 14.3.2002, σ. 9).

( 2 ) ΕΕ L 218 της 30.8.2003, σ. 14.