28.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 380/11


Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. novembra 2013 do 30. novembra 2013

(Sklepi, sprejeti na podlagi člena 34 Direktive 2001/83/ES  (1) ali člena 38 Direktive 2001/82/ES  (2) )

2013/C 380/02

—   Izdaja, ohranjanje ali sprememba nacionalnega dovoljenja za promet

Datum sprejetja sklepa

Ime zdravila

Imetnik dovoljenja za promet

Zadevna država članica

Datum obvestila

20.11.2013

Didanosine Art 29

Glej Prilogo I

Glej Prilogo I

22.11.2013


(1)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67.

(2)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1.


PRILOGA I

SEZNAM IMEN, FARMACEVTSKIH OBLIK, JAKOSTI ZDRAVILA, POTI UPORABE ZDRAVILA, PREDLAGATELJ V DRŽAVAH ČLANICAH NA

Država članica EU/EGP

Predlagatelj

Ime

Jakost

Farmacevtska oblika

Pot uporabe zdravila

Francija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 200 mg, gélule gastro-résistante

200 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Francija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 250 mg, gélule gastro-résistante

250 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Francija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 400 mg, gélule gastro-résistante

400 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Nemčija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 200 mg magensaftresistente Hartkapseln

200 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Nemčija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 250 mg magensaftresistente Hartkapseln

250 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Nemčija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 400 mg magensaftresistente Hartkapseln

400 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Italija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 200 mg capsule rigide gastroresistenti

200 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Italija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 250 mg capsule rigide gastroresistenti

250 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Italija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 400 mg capsule rigide gastroresistenti

400 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Nizozemska

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 250 mg maagsapresistente capsules, hard

250 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Nizozemska

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 400 mg maagsapresistente capsules, hard

400 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Portugalska

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo

250 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Portugalska

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo

400 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Romunija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 250 mg capsule gastrorezistente

250 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Romunija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 400 mg capsule gastrorezistente

400 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Španija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINA AUROBINDO 250 mg cápsulas duras gastrorresistentes

250 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Španija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINA AUROBINDO 400 mg cápsulas duras gastrorresistentes

400 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Velika Britanija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 200 mg gastro-resistant capsules, hard

200 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Velika Britanija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 250 mg gastro-resistant capsules, hard

250 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba

Velika Britanija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 400 mg gastro-resistant capsules, hard

400 mg

Trda gastrorezistentna kapsula

Peroralna uporaba