28.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 380/11


Overzicht van de door de Europese Unie genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 november 2013 tot en met 30 november 2013

(besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG  (1) of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG  (2) )

2013/C 380/02

—   Verlening, handhaving of wijziging van een nationale vergunning voor het in de handel brengen

Datum van het besluit

Naam (namen) van het geneesmiddel

Houder(s) van de vergunning voor het in de handel brengen

Betrokken lidstaat

Datum van kennisgeving

20.11.2013

Didanosine Art 29

Zie bijlage I

Zie bijlage I

22.11.2013


(1)  PB L 311 van 28.11.01, blz. 67.

(2)  PB L 311 van 28.11.01, blz. 1.


BIJLAGE I

LIJST VAN NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTEN VAN DE GENEESMIDDELEN, TOEDIENINGSROUTE, AANVRAGER IN DE LIDSTATEN

Lidstaat EU/EEA

Aanvrager

Naam

Sterkte

Farmaceutische vorm

Toedieningsweg

Frankrijk

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 200 mg, gélule gastro-résistante

200 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Frankrijk

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 250 mg, gélule gastro-résistante

250 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Frankrijk

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 400 mg, gélule gastro-résistante

400 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Duitsland

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 200 mg magensaftresistente Hartkapseln

200 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Duitsland

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 250 mg magensaftresistente Hartkapseln

250 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Duitsland

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 400 mg magensaftresistente Hartkapseln

400 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Italië

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 200 mg capsule rigide gastroresistenti

200 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Italië

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 250 mg capsule rigide gastroresistenti

250 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Italië

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 400 mg capsule rigide gastroresistenti

400 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Nederland

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 250 mg maagsapresistente capsules, hard

250 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Nederland

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 400 mg maagsapresistente capsules, hard

400 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Portugal

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo

250 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Portugal

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo

400 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Roemenië

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 250 mg capsule gastrorezistente

250 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Roemenië

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 400 mg capsule gastrorezistente

400 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Spanje

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINA AUROBINDO 250 mg cápsulas duras gastrorresistentes

250 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Spanje

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINA AUROBINDO 400 mg cápsulas duras gastrorresistentes

400 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Verenigd Koninkrijk

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 200 mg gastro-resistant capsules, hard

200 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Verenigd Koninkrijk

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 250 mg gastro-resistant capsules, hard

250 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik

Verenigd Koninkrijk

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 400 mg gastro-resistant capsules, hard

400 mg

Maagsapresistente capsule, hard

Voor oraal gebruik