28.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 380/11


Sommarju ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea dwar l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti mediċinali mill-1 ta' Novembru 2013 sat-30 ta' Novembru 2013

(Deċiżjonijiet meħuda skont l-Artikolu 34 tad-Direttiva 2001/83/KE  (1) jew l-Artikolu 38 tad-Direttiva 2001/82/KE  (2) )

2013/C 380/02

—   Ħruġ, manteniment jew modifika ta' awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq

Data tad-deċiżjoni

Isem/Ismijiet tal-prodott mediċinali

Detentur(i) tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq

Stat Membru kkonċernat

Data ta' notifika

20.11.2013

Didanosine Art 29

Ara l-Anness I

Ara l-Anness I

22.11.2013


(1)  ĠU L 311, 28.11.01, p. 67.

(2)  ĠU L 311, 28.11.01, p. 1.


ANNESS I

LISTA TA’ ISMIJIET, GĦAMLIET FARMAĊEWTIĊI, QAWWIET TAL-PRODOTTI MEDIĊINALI, MNEJN JINGĦATA, APPLICANT FL-ISTATI MEMBRI

Stat Membru EU/EEA

Applikant

Isem

Qawwa

Għamla Farmaċewtika

Mnjen jingħata

Franza

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 200 mg, gélule gastro-résistante

200 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

Franza

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 250 mg, gélule gastro-résistante

250 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

Franza

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 400 mg, gélule gastro-résistante

400 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

Il-Ġermanja

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 200 mg magensaftresistente Hartkapseln

200 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

Il-Ġermanja

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 250 mg magensaftresistente Hartkapseln

250 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

Il-Ġermanja

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 400 mg magensaftresistente Hartkapseln

400 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

L-Italja

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 200 mg capsule rigide gastroresistenti

200 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

L-Italja

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 250 mg capsule rigide gastroresistenti

250 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

L-Italja

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 400 mg capsule rigide gastroresistenti

400 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

L-Olanda

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 250 mg maagsapresistente capsules, hard

250 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

L-Olanda

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 400 mg maagsapresistente capsules, hard

400 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

Il-Portugall

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo

250 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

Il-Portugall

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo

400 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

Ir-Rumanija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 250 mg capsule gastrorezistente

250 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

Ir-Rumanija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 400 mg capsule gastrorezistente

400 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

Spanja

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINA AUROBINDO 250 mg cápsulas duras gastrorresistentes

250 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

Spanja

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINA AUROBINDO 400 mg cápsulas duras gastrorresistentes

400 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

Ir-Renju Unit

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 200 mg gastro-resistant capsules, hard

200 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

Ir-Renju Unit

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 250 mg gastro-resistant capsules, hard

250 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.

Ir-Renju Unit

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 400 mg gastro-resistant capsules, hard

400 mg

Kapsula gastroreżistenti, iebsa

Użu orali.