28.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/11


Eiropas Savienības lēmumu kopsavilkums par zāļu tirdzniecības atļaujām no 2013. gada 1. novembra līdz 2013. gada 30. novembrim

(lēmumi pieņemti saskaņā ar 34. pantu Direktīvā 2001/83/EK  (1) vai 38. pantu Direktīvā 2001/82/EK  (2) )

2013/C 380/02

—   Valsts tirdzniecības atļaujas izsniegšana, uzturēšana vai grozīšana

Lēmuma datums

Zāļu nosaukums(-i)

Tirdzniecības atļaujas turētājs(-i)

Attiecīgā dalībvalsts

Paziņojuma datums

20.11.2013

Didanosine Art 29

Skatīt pielikumu I

Skatīt pielikumu I

22.11.2013


(1)  OV L 311, 28.11.2001, 67. lpp.

(2)  OV L 311, 28.11.2001, 1. lpp.


I. PIELIKUMS

ZĀĻU NOSAUKUMI, ZĀĻU FORMA, STIPRUMI, LIETOŠANAS VEIDS, PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS DALĪBVALSTĪS

Dalībvalsts ES/EEA

Pieteikuma iesniedzējs

Nosaukum

Stiprums

Farmaceitiskā forma

Lietošanas veids

Francija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 200 mg, gélule gastro-résistante

200 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Francija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 250 mg, gélule gastro-résistante

250 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Francija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 400 mg, gélule gastro-résistante

400 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Vācija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 200 mg magensaftresistente Hartkapseln

200 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Vācija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 250 mg magensaftresistente Hartkapseln

250 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Vācija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 400 mg magensaftresistente Hartkapseln

400 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Itālija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 200 mg capsule rigide gastroresistenti

200 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Itālija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 250 mg capsule rigide gastroresistenti

250 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Itālija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 400 mg capsule rigide gastroresistenti

400 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Nīderlande

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 250 mg maagsapresistente capsules, hard

250 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Nīderlande

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 400 mg maagsapresistente capsules, hard

400 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Portugāle

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo

250 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Portugāle

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo

400 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Rumānija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 250 mg capsule gastrorezistente

250 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Rumānija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 400 mg capsule gastrorezistente

400 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Spānija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINA AUROBINDO 250 mg cápsulas duras gastrorresistentes

250 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Spānija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINA AUROBINDO 400 mg cápsulas duras gastrorresistentes

400 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Lielbritānija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 200 mg gastro-resistant capsules, hard

200 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Lielbritānija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 250 mg gastro-resistant capsules, hard

250 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai

Lielbritānija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 400 mg gastro-resistant capsules, hard

400 mg

Zarnās šķīstošās cietās kapsula

Iekšķīgai lietošanai