28.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 380/11


Europos Sąjungos sprendimų dėl vaistų rinkodaros leidimų santrauka nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d.

(Sprendimai priimti pagal Direktyvos 2001/83/EB  (1) 34 straipsnį arba Direktyvos 2001/82/EB  (2) 38 straipsnį)

2013/C 380/02

—   Nacionalinio rinkodaros leidimo suteikimas, atnaujinimas arba pakeitimas

Sprendimo data

Vaisto pavadinimas (-ai)

Rinkodaros leidimo turėtojas (-ai)

Susijusi valstybė narė

Pranešimo data

20.11.2013

Didanosine Art 29

Žr. Priedą I

Žr. Priedą I

22.11.2013


(1)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

(2)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1.


I PRIEDAS

VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS

Valstybė narė ES/EEE

Pareiškėjas

Pavadinimas

Stiprumas

Vaisto forma

Vartojimo būdas

Prancūzija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 200 mg, gélule gastro-résistante

200 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Prancūzija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 250 mg, gélule gastro-résistante

250 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Prancūzija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 400 mg, gélule gastro-résistante

400 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Vokietija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 200 mg magensaftresistente Hartkapseln

200 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Vokietija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 250 mg magensaftresistente Hartkapseln

250 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Vokietija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 400 mg magensaftresistente Hartkapseln

400 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Italija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 200 mg capsule rigide gastroresistenti

200 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Italija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 250 mg capsule rigide gastroresistenti

250 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Italija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 400 mg capsule rigide gastroresistenti

400 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Nyderlandai

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 250 mg maagsapresistente capsules, hard

250 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Nyderlandai

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 400 mg maagsapresistente capsules, hard

400 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Portugalija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo

250 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Portugalija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo

400 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Rumunija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 250 mg capsule gastrorezistente

250 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Rumunija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 400 mg capsule gastrorezistente

400 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Ispanija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINA AUROBINDO 250 mg cápsulas duras gastrorresistentes

250 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Ispanija

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINA AUROBINDO 400 mg cápsulas duras gastrorresistentes

400 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Jungtinė Karalystė

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 200 mg gastro-resistant capsules, hard

200 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Jungtinė Karalystė

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 250 mg gastro-resistant capsules, hard

250 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną

Jungtinė Karalystė

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 400 mg gastro-resistant capsules, hard

400 mg

Skrandyje neiri kieta kapsulė

Vartoti per burną