28.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/11


Ravimite müügilubasid käsitlevate Euroopa Liidu otsuste kokkuvõte alates 1. novembrist 2013 kuni 30. novembrini 2013

(Direktiivi 2001/83/EÜ artikli 34  (1) või direktiivi 2001/82/EÜ artikli 38  (2) kohaselt vastu võetud otsused)

2013/C 380/02

—   Riikliku müügiloa väljaandmine, säilitamine või muutmine

Otsuse tegemise kuupäev

Ravimi nimetus(ed)

Müügiloa omanik(ud)

Asjaomane liikmesriik

Teatamise kuupäev

20.11.2013

Didanosine Art 29

Vt lisa I

Vt lisa I

22.11.2013


(1)  ELT L 311, 28.11.2001, lk 67.

(2)  ELT L 311, 28.11.2001, lk 1.


I LISA

RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISI, TAOTLEJA LOETELU LIIKMESRIIKIDES

EL/EMP Liikmesriik

Taotleja

Ravimi väljamõeldud nimetus

Tugevus

Ravimvorm

Manustamisviis

Prantsusmaa

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 200 mg, gélule gastro-résistante

200 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Prantsusmaa

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 250 mg, gélule gastro-résistante

250 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Prantsusmaa

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINE AUROBINDO 400 mg, gélule gastro-résistante

400 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Saksamaa

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 200 mg magensaftresistente Hartkapseln

200 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Saksamaa

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 250 mg magensaftresistente Hartkapseln

250 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Saksamaa

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosin Aurobindo 400 mg magensaftresistente Hartkapseln

400 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Itaalia

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 200 mg capsule rigide gastroresistenti

200 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Itaalia

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 250 mg capsule rigide gastroresistenti

250 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Itaalia

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo 400 mg capsule rigide gastroresistenti

400 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Holland

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 250 mg maagsapresistente capsules, hard

250 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Holland

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 400 mg maagsapresistente capsules, hard

400 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Portugal

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo

250 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Portugal

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosina Aurobindo

400 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Rumeenia

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 250 mg capsule gastrorezistente

250 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Rumeenia

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine Aurobindo 400 mg capsule gastrorezistente

400 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Hispaania

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINA AUROBINDO 250 mg cápsulas duras gastrorresistentes

250 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Hispaania

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

DIDANOSINA AUROBINDO 400 mg cápsulas duras gastrorresistentes

400 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Ühendkuningriik

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 200 mg gastro-resistant capsules, hard

200 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Ühendkuningriik

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 250 mg gastro-resistant capsules, hard

250 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne

Ühendkuningriik

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2,

Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Didanosine 400 mg gastro-resistant capsules, hard

400 mg

Gastroresistentne kõvakapsel

Suukaudne