19.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 48/17


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Φεβρουαρίου 2009

σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2008

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 977]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2009/142/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 3α παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η γρίπη των πτηνών είναι λοιμώδης ιογενής νόσος των πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, η οποία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κερδοφορία της πτηνοτροφίας και να διαταράξει το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.

(2)

Στην περίπτωση επιδημικής έξαρσης της γρίπης των πτηνών, υπάρχει κίνδυνος να διαδοθεί ο νοσογόνος παράγοντας σε άλλες εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών εντός του συγκεκριμένου κράτους μέλους, αλλά επίσης και σε άλλα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες μέσω του εμπορίου ζώντων πουλερικών και προϊόντων πουλερικών.

(3)

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (2) θεσπίζει μέτρα τα οποία, σε περίπτωση επιδημικής έξαρσης, πρέπει να εφαρμόζονται επειγόντως από τα κράτη μέλη, ώστε να προλαμβάνεται η περαιτέρω εξάπλωση του ιού.

(4)

Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ καθορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για συγκεκριμένα κτηνιατρικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 3α της εν λόγω απόφασης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή για την κάλυψη του κόστους ορισμένων μέτρων για την εκρίζωση της γρίπης των πτηνών.

(5)

Το άρθρο 3α παράγραφος 3 πρώτη και δεύτερη περίπτωση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ καθορίζει κανόνες για το ποσοστό των δαπανών των κρατών μελών που μπορεί να καλυφθεί από τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας.

(6)

Η καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων εκρίζωσης της γρίπης των πτηνών υπόκειται στους κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2005, για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3).

(7)

Το 2008 εκδηλώθηκε επιδημία της γρίπης των πτηνών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε μέτρα σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ για την καταπολέμηση της επιδημίας.

(8)

Το Ηνωμένο Βασίλειο εκπλήρωσε απολύτως τις τεχνικές και διοικητικές υποχρεώσεις του, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ και στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(9)

Στις 1 Αυγούστου 2008 και στις 3 Σεπτεμβρίου 2008, το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε εκτίμηση του κόστους που επωμίστηκε για τη λήψη μέτρων εκρίζωσης της γρίπης των πτηνών.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Χρηματοδοτική συνδρομή από την Κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Κοινότητα δύναται να χορηγήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο χρηματοδοτική συνδρομή για τις δαπάνες που πραγματοποίησε το εν λόγω κράτος μέλος το 2008 στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών, σύμφωνα με το άρθρο 3α παράγραφος 2 και με το άρθρο 3 απόφασης 90/424/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Αποδέκτης

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.

(2)  ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16.

(3)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.