Subject of the case
Rendelkező rész

Subject of the case

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A szakképesítések elismerésének általános rendszeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK, 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és 93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2001. május 14‑i 2001/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 206., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 138. o.) határidőn belüli átültetésének elmulasztása

Rendelkező rész

Rendelkező rész

1) Az Osztrák Köztársaság nem teljesítette a szakképesítések elismerésének általános rendszeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK, 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és 93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2001. május 14‑i 2001/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből eredő kötelezettségeit, mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el az irányelv maradéktalan átültetéséhez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

2) A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.