27.10.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 290/5


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-21 ta’ Ottubru 2010

li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat ta' Konsulenza għall-Koordinazzjoni ta' Sistemi ta' Sigurtà Soċjali

2010/C 290/02

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 75 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-listi ta’ kandidati ppreżentati lill-Kunsill mill-Gvernijiet tal-Istati Membri,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 stabbilixxa l-Kumitat ta' Konsulenza għall-Koordinazzjoni ta' Sistemi ta' Sigurtà Soċjali.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 li jistabbilixxi l-Kumitat ta' Konsulenza għall-Koordinazzjoni ta' Sistemi ta' Sigurtà Soċjali ma jispeċifikax il-mandat tal-membri u l-membri supplenti. Għalhekk, il-Kunsill għandu, fid-Deċiżjoni tiegħu li taħtar il-membri u l-membri supplenti, jiddetermina l-mandat tagħhom. Sabiex jiġi evitat kwalunkwe piż amministrattiv bla bżonn, dan il-mandat għandu jkun twil biżżejjed, b'kont meħud ukoll li għal kumitati ta' konsulenza ta' dan it-tip id-drawwa hi li jiltaqgħu darba jew darbtejn fis-sena biss. Tiġdid frekwenti żżejjed tas-sħubija sħiħa tal-Kumitat jista' jkun evitat permezz ta' mandat ta' ħames snin,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Dawn li ġejjin huma b’dan maħtura membri u membri supplenti tal-Kumitat ta' Konsulenza għall-Koordinazzjoni ta' Sistemi ta' Sigurtà Soċjali għall-perijodu mill-20 ta' Ottubru 2010 sad-19 ta' Ottubru 2015:

I.   RAPPREŻENTANTI TAL-GVERN

Pajjiż

Membri

Supplenti

Belġju

Is-Sur Keyina MPEYE

Is-Sinjura Alix GEYSELS

Bulgarija

Is-Sinjura Dobrinka BONEVA

Is-Sinjura Eva TOSHEVA

Repubblika Ċeka

Is-Sur Jiří BAUER

Is-Sinjura Gabriela PIKOROVÁ

Danimarka

Is-Sinjura Vibeke DALBRO

Is-Sinjura Karin MØHL LARSEN

Ġermanja

Is-Sur Helmut WEBER

Is-Sur Matthias HAUSCHILD

Estonja

Is-Sinjura Evelyn HALLIKA

Is-Sinjura Inga PRONINA

Irlanda

 

 

Greċja

Is-Sinjura Anna RIZOU

Is-Sinjura Ioanna BOUZALAKOU

Spanja

Is-Sinjura Marta Lucía VIVES CABALLERO

Is-Sinjura Ainhoa LÓPEZ DE GOICOECHEA URZAINQUI

Franza

Is-Sinjura Christiane LABALME

Is-Sur Jean-Claude FILLON

Italja

 

 

Ċipru

Is-Sur Nicolas ARTEMIS

Is-Sur Andreas KYRIAKIDES

Latvja

Is-Sinjura Jana MUIŽNIECE

Is-Sur Reinis JOKSTS

Litwanja

Is-Sinjura Mariana ŽIUKIENĖ

Is-Sinjura Romalda BARANAUSKIENĖ

Lussemburgu

Is-Sur Claude EWEN

Is-Sur Romain EWERT

Ungerija

 

 

Malta

 

 

Pajjiżi l-Baxxi

 

 

Awstrija

Is-Sur Manfred PÖLTL

Is-Sur Heinz WITTMANN

Polonja

Is-Sinjura Grażyna SYPNIEWSKA

Is-Sinjura Elżbieta TOMASZEWSKA

Portugall

Is-Sur José Nuno RANGEL CID PROENÇA

Is-Sinjura Elisabete Maria SOUSA SILVEIRA

Rumanija

Is-Sinjura Adriana STOINEA

Is-Sinjura Raluca LUCHIAN

Slovenja

Is-Sinjura Alenka ŽAGAR

Is-Sinjura Zvezdana VEBER-HARTMAN

Slovakkja

Is-Sur Jaroslav KOVÁČ

Is-Sinjura Etela KISSOVÁ

Finlandja

Is-Sinjura Carin LINDQVIST-VIRTANEN

Is-Sur Pasi MUSTONEN

Svezja

Is-Sinjura Lena MALMBERG

Is-Sinjura Gunnel VILÉN

Renju Unit

Is-Sinjura Fiona KILPATRICK

Is-Sinjura Ute CHATTERJEE


II.   RAPPREŻENTANTI TAL-UNIONS TAL-ĦADDIEMA

Pajjiż

Membri

Supplenti

Belġju

Is-Sur Koen MEESTERS

Is-Sinjura Estelle CEULEMANS

Bulgarija

Is-Sinjura Assia GONEVA

Is-Sinjura Velichka MIKOVA

Repubblika Ċeka

Is-Sinjura Jaroslava BAUEROVÁ

Is-Sinjura Helena ČORNEJOVÁ

Danimarka

Is-Sur Michael JACOBSEN

Is-Sur Christian SØLYST

Ġermanja

Is-Sur Robert NAZAREK

Is-Sur Max EPPELEIN

Estonja

Is-Sinjura Kaja TOOMSALU

Is-Sur Margo KIKAS

Irlanda

 

 

Greċja

 

 

Spanja

Is-Sur Carlos BRAVO FERNÁNDEZ

Is-Sinjura Ana María CORRAL JUAN

Franza

Is-Sur Pierre Yves CHANU

Is-Sur Abdou ALI MOHAMED

Italja

 

 

Ċipru

Is-Sur Nicos GREGORIOU

Is-Sur Nicos EPISTITHIOU

Latvja

Is-Sinjura Irīna HOMKO

Is-Sinjura Nataļja MICKEVIČA

Litwanja

Is-Sur Vydas PUSKEPALIS

Is-Sur Ričardas GARUOLIS

Lussemburgu

Is-Sur Eduardo DIAS

Is-Sur Vincent JACQUET

Ungerija

 

 

Malta

 

 

Pajjiżi l-Baxxi

 

 

Awstrija

Is-Sinjura Martina THOMASBERGER

Is-Sinjura Dinah DJALINOUS-GLATZ

Polonja

Is-Sinjura Elżbieta TAMBORSKA

Is-Sinjura Katarzyna SOSNOWSKA

Portugall

Is-Sinjura Ana Cecília SENA SIMÕES

Is-Sinjura Ana Paula BERNARDO

Rumanija

 

 

Slovenja

Is-Sur Goran LUKIČ

Is-Sur Aljoša ČEČ

Slovakkja

Is-Sinjura Mária SVOREŇOVÁ

Is-Sinjura Zdena DVORANOVÁ

Finlandja

Is-Sur Jarmo PÄTÄRI

Is-Sinjura Heli PUURA

Svezja

Is-Sinjura Ellen NYGREN

Is-Sur Samuel ENGBLOM

Renju Unit

Is-Sur Richard EXELL

Is-Sur Sean BAMFORD


III.   RAPPREŻENTANTI TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET TA’ MIN IĦADDEM

Pajjiż

Membri

Supplenti

Belġju

Is-Sinjura Monica DE JONGHE

Is-Sinjura Hilde THYS

Bulgarija

Is-Sur Rumen RADEV

Is-Sur Teodor DECHEV

Repubblika Ċeka

Is-Sur Luděk MAZUCH

Is-Sur Jiří SVOBODA

Danimarka

Is-Sur Flemming DREESEN

Is-Sur Henning GADE

Ġermanja

Is-Sinjura Angela SCHNEIDER-BODIEN

Is-Sinjura Susanne LEXA

Estonja

Is-Sinjura Victoria METS

Is-Sinjura Katrin TRUVE

Irlanda

 

 

Greċja

 

 

Spanja

Is-Sinjura Pilar IGLESIAS VALCARCE

Is-Sur Roberto SUÁREZ SANTOS

Franza

 

 

Italja

 

 

Ċipru

Is-Sinjura Lena PANAYIOTOU

Is-Sur Emilios MICHAEL

Latvja

Is-Sinjura Anita LĪCE

Is-Sinjura Dace ŠAITERE

Litwanja

Is-Sur Danukas ARLAUSKAS

Is-Sinjura Dovilė BAŠKYTĖ

Lussemburgu

 

 

Ungerija

 

 

Malta

 

 

Pajjiżi l-Baxxi

 

 

Awstrija

Is-Sinjura Ruth TAUDES

Is-Sinjura Ruth LIST

Polonja

Is-Sinjura Małgorzata RUSEWICZ

Is-Sur Zbigniew ŻUREK

Portugall

Is-Sinjura Cristina NAGY MORAIS

Is-Sur Nuno BERNARDO

Rumanija

 

 

Slovenja

Is-Sur Tomaž BERNIK

Is-Sinjura Maja SKORUPAN

Slovakkja

Is-Sur Jozef ORGONÁŠ

Is-Sur Milan CHÚPEK

Finlandja

Is-Sur Johan ÅSTRÖM

Is-Sur Mikko RÄSÄNEN

Svezja

Is-Sinjura Sofia BERGSTRÖM

Is-Sinjura Catharina BÄCK

Renju Unit

Is-Sur Neil CARBERRY

Is-Sur Ben DIGBY

Artikolu 2

Il-Kunsill ser jaħtar il-membri u l-membri supplenti li għadhom ma ġewx innominati f'data aktar tard.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-21 ta’ Ottubru 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

J. MILQUET


(1)  ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.