12.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 92/40


Acțiune introdusă la 6 februarie 2008 — Cementir Italia/Comisia Comunităților Europene

(Cauza T-63/08)

(2008/C 92/80)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Cementir Italia Srl (Roma, Italia) (reprezentanți: T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Barone, avvocati)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

Declararea nelegalității deciziei atacate și anularea ei în totalitate, în măsura în care prin aceasta, măsura contestată este considerată ajutor de stat, măsură care constituie de fapt o continuare legitimă a măsurii de indemnizare stabilite de statul italian în favoarea Terni (și a avânzilor-cauză ai acesteia) drept despăgubire pentru exproprierea instalațiilor sale electrice care a avut loc în 1962-1963;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată aferente procesului,

sau, în subsidiar, anularea deciziei în măsura în care:

a)

stabilește că Italia a pus în aplicare în mod nelegal ajutorul de stat în favoarea ThyssenKrupp, Cementir și Nuova Terni Industrie, cu încălcarea articolului 88 alineatul (3) din Tratatul CE;

b)

stabilește că anumite sume trebuie recuperate de la ThyssenKrupp, Cementir și Nuova Terni Industrie; și, în consecință

c)

obligă Italia să inițieze de îndată recuperarea acestor sume și a dobânzilor;

Tot în subsidiar, anularea deciziei atacate, în măsura în care obligă Italia să inițieze de îndată recuperarea ajutorului și a dobânzilor, întrucât această recuperare constituie o încălcare a principiului general al încrederii legitime.

Motivele și principalele argumente

Motivele și principalele argumente sunt cele invocate în cauza T-62/08 ThyssenKrupp/Comisia.