12.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 92/40


2008 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Cementir Italia prieš Komisiją

(Byla T-63/08)

(2008/C 92/80)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Cementir Italia Srl (Roma, Italija), atstovaujama advokatų T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Barone

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad ginčijamas sprendimas yra neteisėtas ir panaikinti visą šį sprendimą, nes jame ginčijama priemonė, kuri iš esmės yra teisėta Italijos valstybės nustatytos kompensacinės priemonės Terni SpA (ir jos teisių perėmėjams) už jos elektrinių nusavinimą 1962-1963 m. tąsa, pripažįstama valstybės pagalba;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas

arba, nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti sprendimą tiek, kiek jame nustatyta:

a)

kad Italija neteisėtai mokėjo valstybės pagalbą ThyssenKruppCementir ir Nuova Terni Industrine Chimiche, taip pažeisdama EB sutarties 88 straipsnio 3 dalį;

b)

kad yra sumos, kurios turėtų būti išieškotos iš ThyssenKruppCementir ir Nuova Terni Industrine Chimiche; ir todėl

c)

įpareigojama Italiją nedelsiant išieškoti minėtas sumas su palūkanomis;

nepatenkinus pirmiau minėtų reikalavimų, panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jis įpareigoja Italiją nedelsiant išieškoti suteiktą pagalbą su palūkanomis, nes toks išieškojimas pažeistų bendrą teisėtų lūkesčių principą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra nurodyti byloje T–62/08 ThyssenKrupp prieš Komisiją.