12.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 92/40


2008. február 6-án benyújtott kereset – Cementir Italia kontra Bizottság

(T-63/08. sz. ügy)

(2008/C 92/80)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Cementir Italia Srl (Róma, Olaszország) (képviselők: T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Barone ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg a megtámadott határozat jogellenességét és semmisítse meg azt teljes egészében, amennyiben a vitatott intézkedést állami támogatásnak minősíti, amely az olasz állam által a Terni (és jogutódai) javára az elektromos erőművei 1962–63-ban történt kisajátításának kompenzációjaként megállapított kártalanítási intézkedés jogszerű folytatásának minősül;

kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére

vagy, másodlagosan, semmisítse meg a határozatot azon részeiben, amelyekben:

a)

megállapítja, hogy Olaszország jogellenesen nyújtott állami támogatást a ThyssenKrupp, a Cementir és a Nuova Terni Industrie Chimiche javára az EK-Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének megsértésével;

b)

megállapítja, hogy visszatérítendő összegek vannak a ThyssenKruppnál, a Cementirnél és a Nuova Terni Industrie Chimiche-nél, és következésképpen

c)

elrendeli, hogy Olaszország haladéktalanul téríttesse vissza a szóban forgó összegeket, kamatokkal növelve;

továbbá másodlagosan semmisítse meg a megtámadott határozatot azon részeiben, amelyekben elrendeli, hogy Olaszország haladéktalanul téríttesse vissza a támogatás kamatokkal növelt összegét, mivel e visszatéríttetés sérti a bizalomvédelem elvét.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-62/80. sz. ThyssenKrupp kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.