12.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 9/36


Tribunalens dom av den 20 november 2012 — Phonebook of the World mot harmoniseringsbyrån — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Mål T-589/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Gemenskapsordmärket PAGINE GIALLE - Absoluta registreringshinder - Särskiljningsförmåga - Beskrivande karaktär föreligger inte - Avsaknad av kännetecken eller upplysningar som kommit att bli sedvanliga beteckningar - Artikel 7.1 b–d i förordning (EG) nr 207/2009 - Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning - Artikel 7.3 i förordning nr 207/2009)

2013/C 9/64

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Phonebook of the World (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten A. Bertrand)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Bullock)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Seat Pagine Gialle SpA (Milano, Italien) (ombud: advokaten F. Jacobacci)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 4 augusti 2011 i ärende R 1541/2010-2 inom ramen för ett ogiltighetsförfarande mellan Phonebook of the World och Seat Pagine Gialle SpA.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Phonebook of the World förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 32, 4.2.2012.