12.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 9/36


A Törvényszék 2012. november 20-i ítélete — Phonebook of the World kontra OHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(T-589/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Törlési eljárás - A PAGINE GIALLE közösségi szóvédjegy - Feltétlen kizáró okok - Megkülönböztető képesség - A leíró jelleg hiánya - Szokásossá vált megjelölések hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) – d) pontja - A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség - A 207/2009 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése)

2013/C 9/64

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Phonebook of the World (Párizs, Franciaország) (képviselő: A. Bertrand ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó Törvényszék előtti eljárásban: Seat Pagine Gialle SpA (Milánó, Olaszország) (képviselő: F. Jacobacci ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Phonebook of the World és a Seat Pagine Gialle SpA közötti törlési eljárással kapcsolatban 2011. augusztus 4-én hozott határozata (R 1541/2010-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Phonebook of the World-öt kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 32., 2012.2.4.