25.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 272/23


Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 10 septembrie 2008 — Boston Scientific/OAPI — Terumo (CAPIO)

(Cauza T-325/06) (1)

(„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale CAPIO - Marca națională verbală anterioară CAPIOX - Motiv relativ de refuz - Utilizare serioasă a mărcii - Articolul 43 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94’)

(2008/C 272/43)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Boston Scientific Ltd (Hastings, Barbade) (reprezentanți: P. Rath și W. Festl-Wietek, avocats)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Terumo Kabushiki Kaisha (Tokyo, Japonia) (reprezentant: C. Bercial Arias, avocat)

Obiectul

Recurs declarat împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 14 septembrie 2006 (cauza R 61/2006-2) privind o procedură de opoziție între Terumo Kabushiki Kaisha și Boston Scientific Ltd.

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Obligă Boston Scientific Ltd la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 326, 30.12.2006.