25.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 272/23


Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 10-i ítélete – Boston Scientific kontra OHIM – Terumo (CAPIO)

(T-325/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A »CAPIO« közösségi szóvédjegy bejelentése - »CAPIOX« korábbi nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - A védjegy tényleges használata - 40/94/EK rendelet 43. cikkének (1) és (2) bekezdése - Összetéveszthetőség - 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja’)

(2008/C 272/43)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Boston Scientific Ltd (Hastings, Barbados) (képviselők: P. Rath és W. Festl-Wietek ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Terumo Kabushiki Kaisha (Tokió, Japán) (képviselő: C. Bercial Arias ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2006. szeptember 14-i (R 61/2006-2. sz. ügy), a Terumo Kabushiki Kaisha és a Boston Scientific Ltd közötti felszólalási eljárásra vonatkozó határozatával szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

A Boston Scientific Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 326., 2006.12.30.