23.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 198/4


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4215 – Glatfelter/Crompton Assets)

(2006/C 198/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.

2006. augusztus 16-án a Bizottság a Tanács 139/2004/EK (1) rendelete 4. cikke szerint bejelentést kapott a P.H. Glatfelter Company („Glatfelter”, USA) vállalat tervezett összefonódásáról, amely szerint az előbbi teljes irányítást szerez a Tanács rendeletének 3. cikke (1) bekezdése b) pontja szerint a J.R. Crompton Ltd („Crompton”, Egyesült Királyság) vállalat Lydney üzletága felett eszközvásárlás útján.

2.

Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

Glatfelter esetében: speciális, hosszú rostú, valamint fedő (borító) papírok, és víznek kitett papírok gyártása;

Crompton Assets: víznek kitett rost anyagok, ideértve a kávé és tea papírfilter anyagok, dupla-oldalú ragasztó-szalag alapok, porszívó-zsákok, nedves törlőkendők, akkumulátor bélelő anyagok, csomagoló és patkányméregtartózsákok gyártása.

3.

A Bizottság, előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett tranzakció a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat. Ettől eltekintve, e kérdésről a Bizottság a végleges döntés jogát fenntartja.

4.

A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetleges észrevételeiket nyújtsák be a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10. napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételek beküldhetők a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296.43.01 vagy 296.72.44) vagy postai úton az alábbi hivatkozási számmal COMP/M.4215 – Glatfelter/Crompton Assets a következő címre:

European Commission

Competition DG

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.